Leeftijd

De arbeidsmarkt gezien door de ogen van verschillende generaties

In Frankrijk zullen de generaties Y en Z in 2020 samen 50% van de beroepsbevolking uitmaken, net als de babyboomers en generatie X. Infoprotection.fr liet verschillende experts aan het woord om de verwachtingen van deze generaties te duiden. Ze stelden de volgende trends vast.

Werkende hoogopgeleide Vlaamse vrouwen leven langst

Het Belgische statistiekbureau Statbel stelde vast dat in 2018 de gemiddelde levensverwachting gestegen is met 0,1 jaar tegenover het jaar ervoor. Demografen van de VUB en de UCL hebben de cijfers onderworpen aan statistische analyses. Daaruit blijkt dat de sociale ongelijkheid in levensjaren groter wordt.

Minder dan 1 Belg op 10 ziet zich zichzelf werken tot 67 jaar

Uit een tweejaarlijkse inzetbaarheidsbarometer van Securex bij 1.552 werknemers blijkt dat minder dan 1 op de 10 Belgen (8%) wil werken tot 67 jaar of ouder. Bovendien gelooft slechts 16% daar fysiek of mentaal toe in staat te zijn. Sinds 2013 blijft dit cijfer stabiel.

KB's jongeren en stagiairs gewijzigd

Een recent KB brengt enkele kleinere wijzigingen aan in de KB’s jongeren op het werk en het KB bescherming van stagiairs.