Zelfmoord

1 op 20 psychosociale dossiers gelinkt aan suïcide

Van alle psychosociale interventies op de werkvloer die externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Mensura in 2021 behandelde, was een op de twintig gelinkt aan suïcide(pogingen). De externe dienst vraagt werkgevers dan ook om actief werk te maken van suïcidepreventie.

Mentale gezondheid van vrachtwagenchauffeurs in Quebec

Een studente psychologie aan de Université Laval (Canada) voerde een onderzoek uit naar de mentale gezondheid van vrachtwagenchauffeurs uit Quebec die betrokken waren geweest bij een verkeersongeval waarbij iemand zich voor hun vrachtwagen had geworpen. Haar studie bevestigde niet dat vrachtwagenchauffeurs in deze situatie ernstigere psychische symptomen vertoonden dan degenen die een ongeval hadden gehad zonder zelfmoordpoging.

Waarom leidt burn-out soms tot zelfmoord?

Technologia, expertisebureau in arbeidsorganisatie, werd in 2009 geconfronteerd met de zelfmoordgolf bij France Telecom. Hierna implementeerde het bureau in een ander groot telecombedrijf een plan om psychosociale risico’s te voorkomen. In dit artikel legt Technologia uit hoe een burn-out tot zelfmoord kan leiden.

Proces wegens pesterijen n.a.v. de zelfmoordgolf bij France Télécom

Negen jaar na de zelfmoordgolf bij France Télécom hebben de onderzoeksrechters de voormalige topman en zes andere kaderleden voor de correctionele rechtbank gedaagd, zo staat te lezen in de Franse krant Le Monde. Die kaderleden moeten voor de rechter verschijnen omdat ze “een beleid gevoerd hebben dat tot doel had de werknemers te destabiliseren”.

Grootschalige bedrijfsreorganisatie, grootschalige gevolgen

In 2008 en 2009 pleegden maar liefst 35 werknemers van France Télécom zelfmoord. In hun afscheidsbrief kwamen de onmenselijke werkomstandigheden en het feit dat het bedrijf doorheen een brutale herstructureringsoperatie ging (22.000 banen geschrapt, 10.000 werknemers met een andere functie) aan bod als belangrijke oorzaken. In 2019 komen de toenmalige CEO van France Télécom (het huidige Orange) en een aantal andere rechtstreeks betrokkenen voor de rechtbank. Hieronder volgt een overzicht van wetenschappelijk onderzoek over de consequenties van herstructureringen.

Zelfmoord op het werk beschouwd als arbeidsongeval

Zelfmoord is een complexe daad, gekoppeld aan een geheel van even complexe oorzaken. Het gaat echter altijd om wanhoop en pijn. De werksituatie kan daarbij een van de aanleidingen zijn, of zelfs de hoofdoorzaak. In het geval van een zelfdoding op de werkplek is het van groot belang te komen tot een objectivering van het verband tussen werk en zelfmoord. Maar dat is niet alles. De wet op de arbeidsongevallen omvat een specifieke erkenning van zelfmoord als arbeidsongeval en voorziet ook een schadeloosstelling. Hoe zit de vork precies in de steel?

Zelfdoding op de werkvloer

In de periode 2008-2009 hebben al meer dan 20 werknemers van France Télécom zichzelf van het leven beroofd. Dertien anderen ondernamen een zelfmoordpoging. Midden september nog plantte een 49-jarige monteur zichzelf een mes in zijn buik tijdens een overplaatsingsgesprek. Is dit een eenmalig fenomeen, of komt werkgerelateerde zelfdoding vaker voor?

Regels rond politiebewapening verstrengd

Donderdag 6 maart 2008 raakte een politieagent zwaargewond tijdens een schietoefening in Ronse. Toen een schietinstructeur het pistool van een agent wou nakijken, ging het wapen per ongeluk af. Een andere agent, die eveneens aan het trainen was in de schietstand, werd getroffen in de buik. Het slachtoffer werd met levensbedreigende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Dit ongeval toont eens te meer aan dat met vuurwapens bijzonder omzichtig moet omgesprongen worden. In een recent verspreide omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken worden de regels over het gebruik en het dragen van politiewapens dan ook ernstig verstrengd.

Zelfmoord door het werk: te voorkomen?

In maart 2007 stelde de directie van Renault een plan voor om de werkoverlast en stress terug te dringen in haar centrum voor auto-ontwerp in Guyancourt bij Parijs. Ze deed dat nadat in vier maanden tijd drie werknemers zelfmoord pleegden in het centrum. Het plan is er nu wel, maar had de directie niets kunnen doen om de zelfmoorden te voorkomen?