Psychologie van het ziekteverzuim

Stress- & burn-outcoaching

Mensen met stressklachten kunnen een beroep doen op verschillende types begeleiders. Een mogelijke begeleidingsvorm is stress- en burn-outcoaching. Maar wat is dat precies?

 

Sensibiliseringscampagne psychosociale risico’s: “Zo duidelijk zijn de signalen nooit”

De FOD werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft gisteren een nieuwe sensibiliseringscampagne voorgesteld psychosociale risico’s zoals stress, burn-out, pesterijen, geweld… op het werk.

Verzuimbeleid bij Thuiszorg Vleminckveld

Ter gelegenheid van een studiedag over ziekteverzuim, die in maart door Lucina, PreventAcademy in Pellenberg werd georganiseerd, werd de Onafhankelijke sociale dienst Thuiszorg Vleminckveld uitgenodigd om zijn verzuimbeleid voor te stellen. De dienst onderscheidt zich door zijn motivering. De focus ligt immers niet in de eerste plaats op het drukken van de kosten ten gevolge van ziekteverzuim. De aanpak concentreert zich hoofdzakelijk op participatie en vrijwilligheid. De doelstelling is duidelijk: een beter welzijn voor de medewerkers.