Sociaal klimaat

Voorlopige uitslagen sociale verkiezingen

Tussen 9 en 22 mei 2016 vonden de sociale verkiezingen plaats in ons land. Tijdens deze verkiezingen worden de werknemersafgevaardigden verkozen die zetelen in de ondernemingsraden en comités voor preventie en bescherming op het werk.  

Opinie: Waarom geen sociale verkiezingen in de bouw?

De bouwsector is een van de weinige sectoren waar er geen sociale verkiezingen plaatsvinden. Dat betekent echter niet dat er geen sociaal overleg is. Patrick Franceus, diensthoofd van de studie- en vormingsdienst van ACV bouw-industrie & energie, licht toe. 

Over de auteur:

Patrick Franceus is diensthoofd van de studie- en vormingsdienst van ACV bouw-industrie & energie. Deze arbeiderscentrale behartigt de werknemersbelangen binnen de bouw, sectoren aanverwant aan de bouw, papier en grafische, hout en meubel, maatwerkbedrijven, energie en chemie.

 

: Bouw

Rechtstreekse participatie van werknemers bij afwezigheid van een Comité PBW

Naar aanleiding van de sociale verkiezingen van mei 2016 zullen er nieuwe Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk (Comité PBW) opgericht worden of zullen de bestaande comités vernieuwd worden. Bij de vorige sociale verkiezingen van 2012 vertegenwoordigden de Comités ongeveer 1,7 miljoen werknemers. Meer dan de helft van de werknemers uit de privésector is dus niet via een Comité vertegenwoordigd. Indien er ook geen vakbondsafvaardiging is, dan moet de werkgever een ‘rechtstreekse participatie’ van de werknemers verzekeren.