Rijexamen

Is een rijbewijs verplicht op het eigen bedrijf?

Als men rijdt op de openbare weg heeft men een rijbewijs nodig. Op privéterrein is dat niet nodig, maar het is onder meer belangrijk te weten wat privé en wat openbaar is. Eventueel is een bijkomende verzekering vereist.