Mentale (arbeids)belasting

Opinie: Monitoring voor een betere opvolging van psychosociale risico’s

Het aantal werknemers dat arbeidsongeschikt is als gevolg van een depressie of een burn-out, neemt voortdurend toe. Het ACV vindt dat het tijd is voor actie en stelt voor om na te denken over een monitoring van de psychosociale risico’s.

Burn-out als zwaard van Damocles boven Belgische bedrijven

Bright Link, een spin-off van de UCLouvain gespecialiseerd in het voorkomen van burn-out, bevroeg 5.000 werknemers over aspecten die verband houden met hun werk én met hun privéleven. De resultaten wijzen op een grote vermoeidheid en een aanzienlijk risico op burn-out. De belangrijkste stressfactoren waren volgens de respondenten tegenstrijdige werkinstructies en een hoge werklast.

Bijna 1 op de 5 Belgen noemt zichzelf workaholic

Bijna één vijfde van de Belgische werknemers zegt verslaafd te zijn aan zijn werk. Dat blijkt uit de resultaten van het sociaal secretariaat Securex bij 1.552 loontrekkenden in België. Maar zoals bij elke verslaving, betaal je ook als workaholic een hoge prijs.

 

Psychosociale risico's blijven grootste zorg voor Europese ondernemingen

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft de resultaten bekendgemaakt van de tweede Europese bedrijvenenquête over nieuwe en opkomende risico’s (ESENER-2). Daaruit blijkt dat driekwart van de ondernemingen in Europa psychosociale problemen als een belangrijke uitdaging beschouwt. 

Pesterijen vooral probleem bij vrouwelijke politieagenten

Volgens een enquête van de Britse vakbond Unison vindt meer dan twee derde (67%) van de Britse politievrouwen pesterijen op het werk een echt probleem. Driekwart (72%) denkt bovendien dat hun oversten niet in staat zijn om klachten efficiënt te behandelen. 

Jonge jobcrafters hebben meer last van gezondheidsklachten

Jonge werknemers die aan jobcrafting doen en hun job inhoudelijk aanpassen of personaliseren om hun carrière een boost te geven, hebben meer last van stress en gezondheidsklachten. Dat blijkt uit een onderzoek van Securex in samenwerking met de Universiteit Gent.

Pesten op het werk: werkgever veroordeeld tot burgerlijke schadevergoeding

In een arrest van 30 juni 2015 erkent het Arbeidshof van Brussel dat pesterijen op het werk aanleiding kunnen geven tot burgerlijke schadevergoedingen indien de schuld van de werkgever het resultaat is van onverschilligheid, passiviteit en de afwezigheid van passende en tijdig genomen maatregelen (art. 1382 van het Burgerlijk Wetboek).

Psychische gevolgen van industriële rampen

Na de ontploffing in de Franse fabriek AZF in 2001 onderzocht het Institut national de veille sanitaire een groep van ongeveer 2.000 werknemers om de effecten van de ramp op hun geestelijke gezondheid en hun gehoor in te schatten. Eind oktober 2015 verscheen het rapport. De onderzoekers concluderen dat heel wat werknemers nog steeds kampen met psychisch onbehagen. 

Werknemers met arbeidshandicap driemaal vaker gepest

Bijna een kwart van de personen met een zware arbeidshandicap wordt gepest op het werk. Dat blijkt uit gegevens van de Commissie Diversiteit van de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen (SERV). 

Strafrechtelijke sancties voor pesterijen: van telefonische belaging tot pesterijen op het werk

Telefonische belaging wordt sinds jaar en dag strafrechtelijk bestraft, lang vóór pesten in de ruimere betekenis van het woord strafbaar werd gesteld. Pas in 2002 werd er een speciale wet ingevoerd over pesterijen op het werk. Ons beeld over ontoelaatbaar (pest-)gedrag is in de voorbije decennia dus flink veranderd.