Nederland

Arbobeleid en -resultaten in Europees perspectief

In het kader van de geplande evaluatie van de Nederlandse Arbowetgeving liet de Nederlandse overheid een vergelijkend onderzoek uitvoeren met drie buurlanden. In het onderzoek werd de bestaande wetgeving en het beleidskader over veiligheid en gezondheid op het werk vergeleken met de resultaten op het terrein. Is er een verband tussen het gevoerde beleid en arbostelsel en de arbeidsomstandigheden?