Rugpijn

Onmiddellijke psychologische en biomechanische effecten van een lendenriem

Een onderzoeksteam van het Canadese onderzoeksinstituut IRRST heeft de psychologische en biomechanische effecten gemeten van het dragen van een lendenriem in het kader van het werk. Het dragen van een lendenriem zou het werkhervattingsproces bevorderen.

Versoepeling en uitbreiding programma lage rugpijn

Het preventieprogramma lage rugpijn werd 10 jaar geleden opgestart om werknemers hulp aan te bieden zodat hun lage rugpijn niet zou evolueren tot een chronische ziekte. Het programma wordt nu uitgebreid en versoepeld.

Noodoproepcentrales: Preventie van MSA door emotionele ondersteuning

Een ergonomische studie, uitgevoerd in Canada onder operatoren van de 911-noodoproepcentrales, toont aan dat ergonomische bureaus niet volstaan om musculoskeletale aandoeningen (MSA) te voorkomen. Door de psychosociale belasting, zoals een verhoging van de werklast of complexiteit van de oproepen, hebben de operatoren immers meer last van MSA. Bij de preventie moet ook aandacht uitgaan naar de cognitieve en emotionele ondersteuning van de operatoren, aldus de onderzoekers van het IRSST. 

Aanpakken van rugklachten

Rugklachten staan bovenaan de meest voorkomende werkgerelateerde gezondheidsproblemen in Europa. In België loopt 3 op 4 werknemers de kans om geconfronteerd te worden met rugklachten en in heel wat gevallen leidt dit tot chronische rugpijn. Het ontstaan van rugklachten is een complex proces en een combinatie van factoren. Op het werk hebben deze bijvoorbeeld te maken met een belastende werkhouding, het veelvuldig tillen van lasten, herhaalde bewegingen, trillingen, ...

Oplossing voor rugproblemen tandartsen in ziekenhuis

Tandartsen hebben, meer dan andere beroepsgroepen, last van musculoskeletale aandoeningen (MSA). Tandartsen die bedlegerige patiënten moeten verzorgen lopen wellicht nog meer risico om MSA te ontwikkelen. Het Universitair Ziekenhuis Gent ging op zoek naar een oplossing voor de belastende werkhoudingen.
 

Lagerugaandoeningen in de ziekenhuissector

In het kader van de Europese Week voor Veiligheid en Gezondheid 2007 organiseerde Prevent een rondetafel in opdracht van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Deze conferentie had plaats op 5 december 2007 in de lokalen van Prevent in Brussel. Het doel ervan was het samenbrengen van de sociale partners en het organiseren van gesprekken over de te nemen acties en aangewezen denkpistes die kunnen bijdragen tot een vermindering van musculoskeletale aandoeningen (MSA’s) en de lagerugaandoeningen in de gezondheidssector. De deelnemers (overheden, vertegenwoordigers van de vakbonden en werkgevers zowel als deskundigen) bespraken drie thema’s: risico’s en strategieën inzake preventie, wetgeving, methodiek en onderzoek.