Alcoholisme (verslaving)

Artikel 99 ARAB eindelijk opgeheven

Het Koninklijk Besluit van 19 mei 2010 tot opheffing van artikel 99 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) verscheen op 3 juni 2010 in het staatsblad. Dat artikel 99 was tot voor de publicatie van CAO 100 de enige regel in de Belgische welzijnswetgeving rond alcohol op het werk. Het verbood werknemers om alcohol mee te brengen naar de werkplaats.

Cartoon - Test jouw afhankelijkheid

Vier vragen om na te gaan of er eventueel sprake is van een probleem met alcoholgebruik

Alcohol- en drugbeleid in de praktijk: enkele cijfers

Sinds 1 april 2010 hebben alle bedrijven in navolging van cao 100 een preventief alcohol- en drugbeleid (1). Dat zo’n beleid effectief nodig is, blijkt uit de statistieken die de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) recent bekendmaakte.

Alcohol- en drugtests: erg complexe wetgeving

De CAO nr. 100 van 1 april 2009 biedt werkgevers de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden alcohol- en drugtests uit te voeren. Verschillende wetten bemoeilijken dit echter.

Alcohol- en drugbeleid in arbeidsreglement: geen overlegprocedure nodig

De CAO 100, die eerder dit jaar verscheen, verplicht ondernemingen om een preventief alcohol- en drugbeleid op te stellen (1). Een wijziging aan de wet op het arbeidsreglement vergemakkelijkt de uitvoering van dit beleid.

Invoering CAO 100 maakt weg vrij voor alcohol- en drugtests

Op 1 april 2009 ondertekenden de vakbonden en werkgevers in de Nationale Arbeidsraad (NAR) een CAO waarin onder meer wordt bepaald dat het voor de werkgevers in bepaalde gevallen mogelijk is om alcohol- en drugtests af te nemen van hun werknemers (1). Daardoor ligt ook de weg open voor het installeren van alcoholsloten, apparaten die verhinderen dat een voertuig wordt gestart wanneer de bestuurder gedronken heeft, in bussen, taxi’s of andere voertuigen.

Een kater op het werk

Onlangs publiceerde de Europese Commissie een rapport over de impact van alcohol op de gezondheid, de economie en het sociale leven in de EU. Alcohol is inderdaad niet weg te denken uit het leven van de Europeaan. De alcoholconsumptie in de EU is dan ook het hoogst ter wereld. Dit rapport maakt echter duidelijk dat alcohol een negatieve impact kan hebben op verschillende vlakken. In dit artikel belichten we vooral de link tussen alcohol en werk.

Alcohol op het werk: een duidelijk beleid, graag

Een onderzoek bij de administratie van het Waalse gewest (maart 2006) bracht interessante resultaten naar boven over de houding van de werknemers tegenover het gebruik van alcohol op het werk. Het thema laat kennelijk niemand onverschillig en de werknemers zelf zijn vragende partij als het gaat om een duidelijk beleid ter zake. Om hier optimaal te kunnen op inspelen, besloot het ministerie zijn toekomstige beleid te baseren op een degelijke analyse van de situatie. Diverse actoren gingen daarom samen rond de tafel zitten.