Beroepsziekten

Schouderaandoeningen door mechanische trillingen niet langer erkend

Het koninklijk besluit van 13 november 2023 schrapt schouderaandoeningen door mechanische trillingen uit de lijst van erkende beroepsziekten.

Ongevallen en beroepsziekten in Zwitserland in 2022

In 2022 werden in Zwitserland iets minder dan 911.000 ongevallen (tijdens en buiten het werk) en beroepsziekten aangegeven bij de verzekeringsmaatschappijen, een stijging van 9,5% ten opzichte van het jaar daarvoor. Bijna alle aangiften werden door de verzekeraars aanvaard. 

Zuid-Korea: kanker door kosmische straling erkend als beroepsziekte

In oktober 2023 werd de maagkanker van een Zuid-Koreaanse steward erkend als een beroepsziekte die verband hield met de blootstelling aan kosmische straling. Dat liet de Zuid-Koreaanse dienst voor vergoeding en bescherming van werknemers onlangs weten.

Wat als… ALS een beroepsgebonden ziekte is?

In het euthanasiedebat duikt amyotrofische laterale sclerose (ALS), of de ziekte van Lou Gehrig, regelmatig op. Beroepsblootstelling is – naast genetische voorbeschiktheid – de meest gerapporteerde risicofactor. Wat als ALS een beroepsgebonden ziekte is? Arbeidsarts Wim Van Hooste geeft een overzicht van wat tot nu toe bekend is over beroepsblootstelling als mogelijke risicofactor.

Statistisch jaarverslag beroepsziekten van 2022

Uit het statistisch jaarverslag beroepsziekten van 2022 van Fedris blijkt dat het aantal nieuwe gevallen van blijvende arbeidsongeschiktheid daalde, terwijl de tijdelijke ongeschiktheid toenam.

Luxemburg: arbeidsongevallen en beroepsziekten

In haar jaarverslag dat in 2022 werd gepubliceerd, geeft de Association d'assurance accident (Luxemburgse vereniging van ongevallenverzekeraars – AAA) duiding bij de statistieken van de arbeidsongevallen en beroepsziekten in het Groothertogdom Luxemburg in 2021.

Sarcoïdose: een beroepsziekte?

Sarcoïdose of de ziekte van Besnier-Boeck-Schaumann (BBS) is een ziekte die meerdere orgaansystemen aantast. Het is de op een na meest voorkomende longaandoening bij jongvolwassenen, na astma. Epidemiologische studies van de afgelopen tien jaar wijzen op een mogelijke associatie met blootstellingen op het werk. Dat wordt bevestigd door recente Belgische case reports [1].

Opsporen van sinonasale kankers bij ex-houtbewerkers

In zijn jaarverslag van 2021 stelt Fedris de resultaten voor van het pilootproject rond de vroegtijdige opsporing van sinonasale kankers bij ex-houtbewerkers. Dat project van voortgezet gezondheidstoezicht werd in oktober 2011 goedgekeurd. Hoe is de situatie tien jaar later?

Erkenning van Covid-19 als beroepsziekte in de EU

Op 28 november 2022 heeft de Europese Commissie een bijgewerkte aanbeveling over beroepsziekten goedgekeurd. De Commissie beveelt aan om Covid-19 tijdens een pandemie in bepaalde sectoren als beroepsziekte te erkennen. Met die aanbeveling wil ze werknemers beter beschermen en een consistente aanpak in de hele EU aanmoedigen.

Fedris: statistisch jaarverslag beroepsziekten 2021

Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, heeft zijn statistisch jaarverslag van 2021 over beroepsziekten gepubliceerd. Wat waren de belangrijkste trends in deze statistieken?