Aantasting van de gezondheid

Nederland: onderzoek naar gevaarlijke stoffen op het werk

In opdracht van het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek uit naar de blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplek. Over welke stoffen gaat het voornamelijk? Wat zijn de meest getroffen beroepsgroepen? En in hoeverre wordt de ziektelast veroorzaakt door blootstelling in het verleden of door recente blootstelling? De belangrijkste resultaten.

Welzijn op het werk: hoe chronische ziekten voorkomen?

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kan ongeveer 60% van de sterfgevallen in 2005 worden toegeschreven aan chronische ziekten. Voor de bedrijven is dit verschijnsel, dat alle inkomensklassen treft, alvast een dure kostenpost. PricewaterhouseCoopers en de National Business Group on Health deden in het kader van het World Economic Forum een onderzoek naar gezondheidsbevordering. Het onderzoek biedt enkele denksporen voor de verbetering van het welzijn van de werknemers, de werkgevers en de samenleving in het algemeen, bijvoorbeeld via een partnerschap tussen overheid en privésector.

ISSA onderzoekt preventie

De ‘International Social Security Association’ (ISSA) publiceerde onlangs de resultaten van haar onderzoek over de preventie van werkgerelateerde gezondheidsrisico’s. Een overzicht van de belangrijkste bevindingen.