Ziekteverzuim

13% Belgen op rand van burn-out: stijging van 60% sinds begin coronacrisis

Onderzoek van Securex en de KU Leuven toont aan dat bijna 28,5% van de Belgische werknemers een risico loopt op burn-out. Bijna de helft van hen (13,4%) zou zelfs op de rand staan van een burn-out. Die laatste groep groeide met maar liefst 61,4% sinds de start van de coronacrisis. Vijf specifieke (werk)kenmerken zijn volgens het onderzoek verantwoordelijk voor 41% van alle burn-outklachten.

Terug-naar-werktrajecten: responsabilisering

De ministerraad van 13 mei 2022 heeft een voorontwerp van wet betreffende de responsabilisering van de werknemers en de werkgevers inzake de terug-naar-werktrajecten goedgekeurd.

Post-Covid-19 en impact op de werkvloer

De Covid-19-pandemie lijkt op de terugweg, of op zijn minst beheersbaar, dankzij de vaccinatiecampagnes. Sommige medewerkers hebben echter ook na de acute fase van de besmetting nog symptomen. De klachten die kunnen optreden, zijn zeer divers. Wat is de verwachte impact op de bedrijven? En wat moet de interne preventieadviseur hierover weten? Onderstaande tekst geeft een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten.

Frankrijk gaat de strijd aan met endometriose, ook op het werk

In Frankrijk kreeg Europees Parlementslid en gynaecologe Chrysoula Zacharopoulou in maart 2020 de opdracht om een rapport over endometriose op te stellen. In het rapport, dat op 10 januari 2022 aan de Franse regering werd voorgelegd, reikt ze enkele pistes aan om op de werkvloer meer rekening te houden met endometriose.

Ziekteverzuim hoogst in vijf jaar tijd

Cijfers van hr-dienstverlener Acerta tonen aan dat in de Belgische bedrijven in 2021 2,5% van alle werkbare uren verloren ging aan kort ziekteverzuim. Dat is het hoogste percentage van de afgelopen vijf jaar. Werknemers in de leeftijdsgroep met schoolgaande kinderen en arbeiders bleven het vaakst ziek thuis van het werk.

Het terug-naar-werktraject

Sinds 1 januari 2022 is het mogelijk een terug-naar-werktraject te starten onder de begeleiding van de terug-naar-werkcoördinator. De federale overheid wil zo vroeger, doelgerichter en persoonlijker kunnen handelen om het re-integratieproces te versnellen en de kans op succes te vergroten.

Jongere werknemers vaker ziek dan voor coronacrisis

Cijfers van de hr-dienstverlener SD Worx tonen aan dat het kortverzuim (< 1 maand) bij jongere werknemers (< 25 jaar) gestegen is ten opzichte van het precoronatijdperk. Ook bij de werknemers van 50 tot 55 jaar stijgt dit, zij het minder sterk. Vooral bij de arbeiders is een negatieve evolutie merkbaar wat kortverzuim betreft.

Opinie: Terugkeercoaches als remedie tegen stijgende ziektecijfers?

De federale regering zet in op terugkeercoaches, die langdurig zieken terug naar de werkvloer moeten leiden. In 2022 starten veertig coaches; in 2023 moeten dat er zestig zijn. Zullen zij de silver bullets zijn die de almaar stijgende ziektecijfers kunnen keren? Dr. Edelhart Kempeneers geeft zijn mening in onderstaand opiniestuk.

Covid-19 en pandemic preparedness planning

Een pandemie kan gevolgen hebben voor een groot aantal gebieden en kan een impact op de dienstverlening van bedrijven hebben. Pandemic preparedness planning (PPP) is een specifieke vorm van een business continuity plan. Hierbij werkt men een plan van aanpak uit met de te nemen acties en communicatie in het geval van een epidemische uitbraak van een infectieziekte in België, om de dienstverlening te blijven garanderen.

Opinie - Langdurig zieke werknemers die willen werken: laaghangend fruit?

Een op de drie langdurig zieke werknemers kan én wil werken. Zo stelt een recent onderzoeksrapport. Een enorm potentieel aan onbenutte werkkrachten, en dit terwijl de arbeidsmarkt smeekt om werknemers en de ziektekosten de pan uit rijzen. In onderstaand opiniestuk beschrijft arbeidsarts Edelhart Kempeneers wat ons ervan weerhoudt om dit onbenutte potentieel te ontsluiten.