Actueel

Terugkeer naar het werk na verplicht telewerk

Het massale telewerk van de afgelopen maanden legde ook enkele pijnpunten bloot. Externe dienst Cohezio wijst op de negatieve gezondheidsgevolgen ervan en op de belemmeringen die werknemers kunnen ondervinden wanneer zij (geleidelijk en gedeeltelijk) weer naar het werk gaan.

Norm betreffende rolsteigers: nieuwe versie

De norm NBN EN 1004-1:2020 Rolsteigers opgebouwd uit geprefabriceerde onderdelen - Materialen, afmetingen, belastingen, veiligheid en prestatie-eisen brengt enkele belangrijke wijzigingen aan ten opzichte van de versie uit 2005. Deel 1 wordt in de loop van 2021 aangevuld met een tweede deel, dat betrekking zal hebben op de opstelling van een handleiding. Het derde deel is in ontwikkeling.

Polemiek in Frankrijk over de ventilatie op hogesnelheidstreinen van de SNCF

De Franse onderzoekswebsite Mediapart publiceerde op 3 juni 2021 een rapport van de arbeidsinspectie, die tijdens metingen op een hogesnelheidstrein van Lyon naar Montpellier op 12 mei 2021 vaststelde dat de luchtverversing ontoereikend was.

Buiten werken: uv-index

Wie in de zon werkt, kan al na enkele minuten verbranden. De uv-index is een handig middel om een idee te krijgen van de intensiteit van de uv-straling en van hoelang men veilig in de zon kan blijven. Maar wat is de uv-index juist?

Arbeidsinspecties in vrije val in Europa

Uit een studie van het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV – ETUC in het Engels) blijkt dat het aantal bezoeken van arbeidsinspecteurs sinds 2010 met 20% is afgenomen. Tegelijkertijd waren er ruim 1.000 inspecteurs minder beschikbaar voor werkplekbezoeken. Meer dan een derde van de Europese landen voldoet niet meer aan de ILO-norm van één arbeidsinspecteur per 10.000 werknemers.

Toename burn-outs en depressies: preventie, activering en toegang tot ziekteverzekering

Cijfers van het RIZIV tonen een opvallende toename van het aantal burn-outs en depressies. Volgens professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven) en professor arbeidseconomie Stijn Baert (UGent) zijn preventie, activering en toegang tot ziekteverzekering de belangrijkste factoren om dit tegen te gaan.

Erkenning van Covid-19 als beroepsziekte: uniformering is nodig

Hoewel de meeste EU-lidstaten Covid-19 als beroepsziekte erkennen, zijn er toch grote verschillen tussen de landen onderling. Het Europees vakbondsinstituut (ETUI) is dan ook van mening dat een uniformering noodzakelijk is.

Voorwaarden voor terugkeermomenten van telewerkers

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk en de Nationale Arbeidsraad zijn van mening dat de bevoegde overheden voorwaarden moeten bepalen voor de terugkeermomenten van telewerkers naar de werkvloer van zodra dat toegelaten wordt.

Kwart coronabesmettingen gebeurt op werkvloer: meest getroffen sectoren

In het kader van een studie van Uhasselt, KU Leuven, IDEWE en Sciensano stelden de contacttracers de indexgevallen de vraag waar ze besmet geraakten met het coronavirus. Een kwart van hen gaf aan waarschijnlijk of zeker op het werk te zijn besmet. De studie brengt de sectoren in kaart waar de meeste besmettingen gebeuren.

50e verjaardag van de Arbeidsongevallenwet

De Arbeidsongevallenwet van 1971 vierde haar 50e verjaardag op 10 april 2021. Deze wet komt voort uit de wet van 24 december 1903 en is daarmee een van de oudste wetten binnen ons socialezekerheidsstelsel. De verzekerings- en meldingsplicht voor werkgevers wordt gecontroleerd door het Fonds voor arbeidsongevallen (sinds 2017 Fedris).