Brand

Hoe bedien je een brandblusser

Wanneer er brand uitbreekt, is het belangrijk dat je weet hoe je een brandblusser moet bedienen, zodat je weet hoe je snel en doeltreffend kan ingrijpen. Er bestaan echter verschillende types brandblussers voor verschillende soorten branden. Een woordje uitleg.

Brand: veilig evacueren!

Een brand in een bedrijf kan in enkele minuten tijd een dramatische afloop hebben. Daarom is het van levensbelang dat je meteen op de juiste manier reageert en niet in paniek raakt. Een goede kennis van hoe je moet tewerk gaan bij een evacuatie helpt om adequaat te reageren en zo levens te redden.

Vernieuwing van het ARAB artikel 52

Artikel 52 uit het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB) over brand vormt reeds decennia lang de basis voor de organisatie van de brandpreventie in de bedrijven. Achter de schermen wordt er reeds geruime tijd gewerkt aan een nieuwe wetgeving en twee ontwerpteksten liggen klaar. In september 2012 bracht de Hoge Raad Brand en Ontploffing advies uit over deze ontwerpen.

Brandveiligheid in Vlaamse ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf

De nieuwe Vlaamse regelgeving omtrent brandveiligheid in ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf, kent niet alleen de werkgever maar ook de preventieadviseur enkele nieuwe taken toe.

Wat betekent "de branddriehoek"?

Brand is een chemische reactie die ontstaat als er drie elementen gelijktijdig aanwezig zijn: een brandbare stof, zuurstof en een ontstekingsbron (energie). De combinatie van deze elementen wordt vaak voorgesteld in een 'branddriehoek'. De drie elementen moeten samen aanwezig zijn. Van het ogenblik dat één van de drie elementen wordt weggenomen, kan er geen brand meer ontstaan, of dooft het vuur. Dit vormt meteen ook de basis van alle brandbestrijdingstechnieken.

Gigantische brand bij Chemie-Pack

Iets meer dan een jaar geleden brak brand uit bij Chemie-Pack in het Nederlandse Moerdijk. In dat bedrijf worden chemische stoffen verwerkt, verpakt en opgeslagen. De brand legde het volledige bedrijf in de as en zorgde ervoor dat de hele buurt moest ontruimd worden. Meteen na het voorval ging een onderzoeksgroep aan het werk. Deze onderzoeksgroep onderzocht de oorzaken van de brand en deed verschillende aanbevelingen voor de toekomst.

Zonnepanelen: wat met brandveiligheid?

Zonnepanelen worden almaar populairder in België. Niet verwonderlijk, want deze groene energiebron is voor de meeste Belgen betaalbaar. Maar naast de positieve effecten voor het milieu hebben deze fotovoltaïsche cellen ook enkele minder positieve eigenschappen. Bij brand zorgen ze voor een hoop bijkomende risico’s. Bovendien zitten de hulpdiensten nog met heel veel vragen over de manier waarop ze te werk moeten gaan bij een brand in een gebouw met zonnepanelen.

KB basisnormen: de voorschriften van bijlage 6 (derde deel)

Het Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, verscheen in het Staatsblad van 15 juli 2009. Hier komen de voorschriften inzake de evacuatie van de gebruikers en de veiligheid van de hulpploegen aan bod.

KB Basisnormen: de voorschriften van bijlage 6 (tweede deel)

Het Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, verscheen op 15 juli 2009 in het Belgisch Staatsblad. De bepalingen van dit KB zijn van toepassing op nieuwe industriegebouwen. Op deze pagina gaat het over de actieve brandbeveiliging en de afstand tussen de gebouwen.

KB basisnormen: de voorschriften van bijlage 6 (eerste deel)

Het Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, verscheen in het Staatsblad van 15 juli 2009. De bepalingen van dit KB zijn van toepassing op nieuwe industriegebouwen.