Brand

50 jaar geleden: tankwagen met 47.000 liter vloeibaar gas ontploft in Martelange

Deze ramp gebeurde op 21 augustus 1967. Na de brand in de Innovation (waarbij 323 doden te betreuren vielen), was dit de grootste Belgische tragedie van dat jaar.

50 jaar na de brand in de Brusselse Innovation

Op 22 mei is het exact 50 jaar geleden dat de brand in de Brusselse Innovation in 1967 het leven kostte aan 251 mensen. Er bleef lang onduidelijkheid over de oorzaak van de brand, maar de nood aan betere brandpreventie was onmiddellijk duidelijk. Dat leidde in 1972 tot het ontstaan van het bekende artikel 52 over brandbescherming in ondernemingen.   

Brandrisicoanalysemethodes geanalyseerd

De nieuwe wetgeving rond brandveiligheid in ondernemingen verplicht werkgevers een risicoanalyse uit te voeren specifiek gericht op brandveiligheid. In functie van de resultaten van de analyse moeten preventiemaatregelen genomen worden. Welke methodes bestaan er om de brandrisico’s in een onderneming te analyseren?

Jan Van Peteghem, Prevent
 

Het belang van brandpreventie en noodplanning

Hoe kan je de schade bij een brand zo veel mogelijk beperken? Bij communicatiebedrijf en drukkerij Artoos|Hayez weten ze hoe. In 2011 vernielde een uitslaande brand een deel van het bedrijf. Dankzij een goed overdachte compartimentering bleef de schade grotendeels beperkt tot ‘slechts’ één afdeling. 

Technische maatregelen en goed opgeleid personeel: brandpunt van beleid brandpreventie

Roularta Media Group telt verschillende vestigingen, maar wordt vooral in de drukkerij in Roeselare geconfronteerd met belangrijke brandrisico’s. 

Omzendbrief interventiekledij: duidelijkheid of nog meer chaos?

In augustus publiceerde minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon een omzendbrief waarin hij verduidelijkte hoe de brandweerzones de interventiekledij moeten onderhouden en schoonmaken. De omzendbrief was bedoeld om meer duidelijkheid te scheppen, maar volgens Bruno Reiners van de Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers, bestaat er nog steeds heel wat onduidelijkheid. 

KB legt preventieve opdrachten van de brandweer vast

Wie brandweer zegt, denkt meestal aan de meest heroïsche brandweertaken als het blussen van branden of het redden van slachtoffers van ongevallen. De brandweer heeft echter ook minder tot de verbeelding sprekende taken, zoals de preventieve opdrachten.

Wijziging brandveiligheidsbesluit toeristische logies Vlaanderen

In het Belgisch Staatsblad van 6 augustus 2014  verschenen een aantal technische aanpassingen aan het brandveiligheidsbesluit toeristische logies Vlaanderen.

NIOSH-studie: brandweerlui hebben meer kans om kanker te ontwikkelen

Een studie van het National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) bij 30.000 brandweermannen in drie grote steden wijst uit dat ze meer kans hebben om kanker te krijgen dan de Amerikaanse bevolking in het algemeen. Ze lijden ook vaker aan bepaalde types kanker.

Lessen uit een brand in een aardgasbus

Wanneer er een ongeval of incident plaatsvind, is het belangrijk om de oorzaken te bestuderen en er lessen uit te trekken. Dat gebeurde na een brand met een op aardgas aangedreven bus in Nederland. De analyse leverde enkele interessante conclusies op.