Brand

Brandend olielek in fabriek voor verwerking van elastomeerafval

Het Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels (BARPI - Frans bureau voor de analyse van industriële risico’s en pollutie) publiceert regelmatig gedetailleerde fiches over ongevallen die in Frankrijk plaatsvonden. De fiche die in dit artikel wordt besproken, gaat over een brand die op 2 februari 2022 ontstond in een fabriek waar elastomeerafval wordt verwerkt. De brand werd veroorzaakt door lekkende olie die vuur had gevat. Er vielen geen slachtoffers, maar het incident had grote economische gevolgen.

Brand in een datacenter

In de nacht van 9 op 10 maart 2021 brak er een brand uit in een gegevensopslagcentrum (datacenter) bij de haven van Straatsburg. Dankzij de snelle interventie van de wachtdienst konden alle aanwezigen ontkomen. Er vielen geen slachtoffers, maar de brand veroorzaakte wel aanzienlijke schade. De volgende analyse is afkomstig van het Franse bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels (bureau voor onderzoek naar en analyse van industriële risico’s).

Corrosie, lek van een ontvlambaar gas en brand

Als gevolg van corrosie onder isolatie kwam er een ontvlambaar gas vrij onder hoge druk en temperatuur. Het gas ontstak, waardoor een brand ontstond. Gelukkig was er enkel materiële schade. De Afdeling van het toezicht op de chemische risico’s onderzocht de omstandigheden en de oorzaken van het ongeval om er lessen uit te trekken.

Brand in de koelruimte van een chemische fabriek

In Frankrijk onderzoekt het Bureau d’Analyses des Risques et Pollutions Industriels (BARPI - Frans bureau voor de analyse van industriële risico’s en pollutie) industriële en technologische ongevallen. Hieronder volgt de analyse van een brand die plaatsvond in de koelruimte van een chemische fabriek.

We wish you veilige feestdagen

Kaarsjes en kerstverlichting zijn grote sfeermakers, maar het is meteen ook een domper op de feestvreugde wanneer de gordijnen of kerstboom in brand staat. Elektrische slingers brengen ook risico's met zich mee zoals brandwonden, elektrische schokken en kunnen het begin van een brand zijn. Wees dus voorzichtig en hou het veilig.

Branden met zonnepanelen: impact op de gezondheid

Om meer duurzame energie op te wekken, worden in Nederland steeds meer zonnepanelen geplaatst, bijvoorbeeld op bedrijfspanden en agrarische gebouwen. Als zo’n gebouw in brand vliegt, branden de zonnepanelen mee. Roet en scherpe deeltjes van de zonnecellen (zonnecelscherven) kunnen dan in de omgeving terechtkomen. Wat is het gezondheidseffect van een brand met zonnepanelen?

Operator metaalversnipperaar overleden

De CNESST (Commissie voor normen, rechtvaardigheid, gezondheid en veiligheid op het werk in Quebec) heeft een onderzoek ingesteld naar een arbeidsongeval dat op 3 juni 2021 het leven kostte aan een operator van een metaalversnipperaar. Tot welke conclusies kwam de CNESST?

25 jaar geleden: elf doden bij een explosie van een silo in Blaye

Op 20 augustus 1997 om 10.15 uur ontplofte een graansilo van Semabla, een bedrijf dat graan in silo’s opslaat, in de haven van Blaye langs de Gironde, op ongeveer 50 kilometer van Bordeaux (Frankrijk). Bij de explosie, die twee derde van de silo verwoestte, kwamen 11 personen om het leven. Naar aanleiding van de ramp werd de Franse regelgeving inzake het ontwerp van silo’s herzien.

AREI: laadpalen voor elektrische voertuigen

Het koninklijk besluit van 10 juli 2022 voegt een nieuw hoofdstuk (7.22) betreffende laadpalen voor elektrische voertuigen toe aan boek 1 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

Herziening van het KB basisnormen brand

Een koninklijk besluit van 20 mei 2022 past het KB basisnormen brand aan. Het besluit bevat verschillende aanpassingen aan de voorschriften voor de brandveiligheid van nieuwe op te richten gebouwen, onder andere voor de brandveiligheid van gevels, parkings, stookafdelingen en branddeuren.