Sociale relatie

Corona staat vriendschap en solidariteit op het werk in de weg

Onderzoek van Indeed bij 1.000 werknemers toont aan dat de coronacrisis en het thuiswerken de band tussen collega’s negatief heeft beïnvloed: we ervaren minder vriendschap en solidariteit tegenover elkaar. De fysieke afstand heeft zich dus vertaald in een emotionele afstand.

Impact van persoonlijke en sociale factoren op re-integratie

Uit een studie van de universiteit van East Anglia (VK) blijkt dat de steun van managers en collega’s, en een positieve houding de belangrijkste factoren zijn die een duurzame re-integratie mogelijk maken.

Welzijn in het arbeidsreglement

Welke bepalingen in verband met veiligheid en welzijn op het werk die moeten of kunnen opgenomen worden in het arbeidsreglement?

Camerabewaking

De ‘wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's onderwerpt het gebruik van bewakingscamera’s op publiek toegankelijke plaatsen (besloten of niet) aan enkele regels. Zo moet de camerabewaking steeds aangekondigd worden door middel van speciaal daartoe bestemde pictogrammen. Het model en de voorschriften waaraan de pictogrammen moeten voldoen werden recent vastgelegd (KB van 10 februari 2008). Bestaan er ook voorschriften voor het gebruik van camerabewaking op de werkplaats?

Commissie staat achter ‘flexicurity’

De term ‘flexicurity’ is al een tijdje zeer hip in Europese kringen. Eind juni publiceerde de Europese Commissie een mededeling met als titel ‘Naar algemene beginselen van flexicurity: meer en betere jobs door flexibiliteit en zekerheid’. Wat is flexicurity? Welke plaats neemt het in in de Europese economische strategie? En hoe reageren de Europese vakbonden?