Praktijkdocumenten

preventMemo - Implementeren van de 5S-methode

preventMemo - Implementeren van de 5S-methode

Een opgeruimde werkomgeving draagt bij tot minder ongevallen, minder stress en meer efficiëntie. De 5S-methode is een vaak gebruikte werkwijze om de werkomgeving ordelijk te maken en te houden. De invoering van
de methode vergt een stapsgewijze aanpak.

preventMemo - Rechtstreekse participatie

preventMemo - Rechtstreekse participatie

In ondernemingen waar er geen comité voor preventie en bescherming op het werk is opgericht en er ook geen syndicale afvaardiging is, worden werknemers rechtstreeks betrokken bij het beleid rond welzijn op het werk.

preventMemo - Preventieplan voor het aanpakken van een epidemie

preventMemo - Preventieplan voor het aanpakken van een epidemie

Als een epidemie of pandemie uitbreekt, zijn preventiemaatregelen nodig om de gezondheid van de werknemers te beschermen en de bedrijfscontinuïteit te vrijwaren.

 

preventMemo - Brandbestrijdingsdienst

preventMemo - Brandbestrijdingsdienst

De brandbestrijdingsdienst neemt een belangrijke rol op bij de organisatie van de brandpreventie in een onderneming. Het is aan de werkgever om te bepalen hoeveel en welke personen (ten minste één iemand) de brandbestrijdingsdienst vormen en te zorgen voor de nodige opleiding en middelen.

Quiz: Veilig tuinieren

  1. Welk tuingereedschap is het gevaarlijkst? 
a) Een grasmaaier zonder motor
b) Een heggenschaar
c) Tuingereedschap met een motor
 
  1. Hoe kun je rugproblemen vermijden bij het graven? 
a) Door je rug te buigen en te draaien
b) Door je armen te gebruiken en de polsen te plooien
c) Door je beenspieren te gebruiken en ze te ondersteunen met het gewicht van je lichaam
 
  1. Welke bescherming is essentieel bij het werken met een grasmaaier? 
a) Oorbellen
b) Veiligheidsschoeisel
c) Een zonnebril
 
  1. Welke tijd is ideaal voor het aanplanten van coniferen, groenblijvende heesters en 'heideplanten'? 
a) Begin januari
b) Midden augustus
c) Eind maart tot begin april
 
  1. Welke maatregel kun je nemen om de kans op een hitteslag te verminderen? 
a) Zoveel mogelijk in de zon werken
b) Voldoende water drinken
c) Alcohol drinken
 
  1. Welke insecten kunnen de ziekte van Lyme overbrengen? 
a) Bijen
b) Muggen
c) Teken
 
  1. Wat is het risico van herhaalde en langdurige blootstelling aan de zon? 
a) Allergische reacties op stuifmeel
b) Een groter risico op huidkanker
c) Rugproblemen
 
  1. Welk tuingereedschap kun je het best vermijden als je moe bent? 
a) Een heggenschaar
b) Tuingereedschap met een motor
c) Een grasmaaier zonder motor
 
  1. Wat is de beste manier om te vermijden dat je rugproblemen krijgt bij het planten van struiken? 
a) Je rug buigen en draaien
b) Je armen gebruiken en de polsen plooien
c) Je beenspieren gebruiken en ze te ondersteunen met het gewicht van je lichaam
 
  1. Hoe vaak moet je zonnebrandcrème opnieuw aanbrengen tijdens het tuinieren op een zonnige dag? 
a) Eén keer per dag
b) Om de twee uur
c) Na elke keer dat je zweet of nat wordt

Informatiefiche - veilig tuinieren

Mensen die vaak buiten werken, lopen een groter risico op huidkanker omwille van de herhaalde en langdurige blootstelling aan de zon. Enkele tips om de blootstelling te verminderen: 
-       Bescherm je huid tegen direct zonlicht.
-       Gebruik regelmatig zonnebrandcrèmes.
-       Vermijd de zon tijdens de warmste uren van de dag.
Bij heel hoge temperaturen kan er in extreme gevallen sprake zijn van een hitteslag. In tegenstelling tot een zonneslag of zonnesteek kan een hitteslag levensbedreigend zijn. Bij deze aandoening raakt het lichaam eerst uitgedroogd als gevolg van de extreme hitte of langdurige blootstelling. Slachtoffers van een hitteslag hebben last van dorst, spierkrampen, duizeligheid, hoofdpijn en een versnelde ademhaling. Hun gedrag kan plots omslaan, waardoor ze gedesoriënteerd kunnen raken of last krijgen van hallucinaties en woedeaanvallen. Wanneer personen met een hitteslag niet snel geholpen worden, kunnen ze het bewustzijn verliezen en in het ergste geval zelfs in coma raken en overlijden. Je kan de kans op een hitteslag vermijden door:
-       Voldoende water te drinken (om het kwartier één glas bij warme temperaturen).
-       Alcohol of koffie te vermijden (het drinken ervan droogt het lichaam nog meer uit).
-       Een hoofddeksel en lichte kledij te dragen.
-       Zoveel mogelijk in de schaduw te werken.
 
Bron: Prevent

 

Organisatie van de vergaderingen comité preventie en bescherming op het werk

preventMemo - Organisatie van de vergaderingen comité preventie en bescherming o
Het comité voor preventie en bescherming op het werk (comité pbw) is een paritair overlegorgaan dat als opdracht heeft actief bij te dragen tot alle acties die worden ondernomen om het welzijn van werknemers te bevorderen in de organisatie. Op de vergaderingen van het comité kunnen de betrokken partijen hun standpunten delen en informatie verspreiden over de praktische problemen op het terrein.

 

preventMemo: Staand werk

preventMemo_Staand werk
Heel wat jobs gaan gepaard met staand werk. Vooral langdurig staand werk houdt risico’s in voor de gezondheid. Zulke risico's kunnen worden beperkt door een goede werkorganisatie en werkplekinrichting.

preventMemo: Sociale voorzieningen

preventMemo_Sociale voorzieningen
Sociale voorzieningen is de verzamelnaam voor sanitaire installaties en lokalen zoals re!ers en pauzeruimten. De inrichting en de uitrusting van dergelijke lokalen hangt af van de aard van de werkzaamheden, het aantal gebruikers en de omstandigheden.

 

preventMemo: Keuringen door de externe diensten voor technische controle

preventMemo_Keuringen door de externe diensten voor technische controle
Voor bepaalde machines, installaties of uitrusting is het verplicht om deze te laten controleren door een
externe dienst voor technische controle (EDTC). Het is aan de werkgever om de controles (keuringen) te organiseren, de adviezen op te volgen en de verslagen bij te houden.