Onderzoek

Werken subsidies voor welzijn?

Vanaf 1995 subsidieerde de Deense overheid voor ongeveer 14 miljoen euro 129 projecten om RSI (Repetitive Strain Injury) op het werk te beperken. Op een forum over de effecten van subsidies in Amsterdam eind 2004 werden de resultaten van die subsidies voorgesteld. PreventActua luisterde aandachtig mee.

Rookverbod ook goed voor rokers

Volgens een onderzoek van de ‘Ontario Tobacco Research Unit’ (OTRU, de onderzoekseenheid tabak in Ontario) van de universiteit van Toronto is een rookverbod op het werk niet alleen goed voor de gezondheid van niet-rokers, maar ook voor die van rokers. Dat is duidelijk merkbaar op werkplaatsen waar roken verboden is.

Sigarettenrook geanalyseerd

Tabaksrook is een complexe mengeling van meer dan 4000 chemische bestanddelen, waarvan enkele zeker en andere vermoedelijk kankerverwekkend zijn. PreventActua geeft een overzicht van enkele belangrijke stoffen uit die bedenkelijke cocktail.

Hoe gezond is beeldschermwerk?

Tussen 1994 en 2004 hebben 13060 beeldschermwerkers via een gestandaardiseerde vragenlijst deelgenomen aan een onderzoek van Premed over beeldschermwerk. Premed is een regionale externe dienst voor preventie en bescherming op het werk uit Leuven. Prevent kon de resultaten inkijken.

ISSA onderzoekt preventie

De ‘International Social Security Association’ (ISSA) publiceerde onlangs de resultaten van haar onderzoek over de preventie van werkgerelateerde gezondheidsrisico’s. Een overzicht van de belangrijkste bevindingen.

Het ijzer moet gesmeed terwijl het heet is

Een onderzoek uitgevoerd door Prevent peilde naar de psychosociale belasting bij een aantal bedienden uit de sector. De studie gebeurde in opdracht van INOM-Bedienden-Vlaanderen (d.i. het sectoraal vormingsfonds voor de bedienden in de metaal- en technologische industrie).

Werken met AIDS

1 december 2004 was de werelddag voor AIDS. Naar aanleiding daarvan bracht de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) een dossier uit over AIDS en werk: ‘HIV/AIDS and work: global estimates, impact and response’. PreventActua licht er voor u de belangrijkste punten uit en geeft, waar nodig, wat meer uitleg.