Onderzoek

Douaniers en containers

De Nationale Unie voor Openbare Diensten (NUOD) wees onlangs op het risico dat douaniers lopen als ze in contact komen met gevaarlijke stoffen bij het openen van containers. Nederlands en Duits onderzoek brachten dat risico aan het licht. PreventActua snorde de resultaten van het onderzoek op.

Trends op de werkvloer in de EU

De Europese Stichting voor de verbetering van levens- en arbeidsomstandigheden onderzocht tussen april en december 2004 welke de belangrijkste ontwikkelingen waren op de werkvloer in de Europese Unie. PreventActua zet de opvallendste trends op een rijtje.

Het belang van de aangifte van accidenteel bloedcontact

Er zijn nog steeds veel verpleegkundigen die prikongevallen niet aangeven. De gevolgen kunnen niettemin ernstig zijn. PreventActua gaat dieper in op deze puntige kwestie…

Chroom in lederen handschoenen

De handen van industriële arbeiders worden vaak blootgesteld aan risico’s. Daarom gebruiken ze beschermende handschoenen. In bepaalde omstandigheden zijn lederen handschoenen het meest aangewezen. Die bevatten echter chroom en dat levert problemen op.

De procesindustrie doorgelicht

Naar aanleiding van een reeks zwaardere incidenten in de procesindustrie in 2002-2003 gaf het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken en Werk opdracht om onderzoek te doen naar de evolutie van de veiligheid in de procesindustrie. Dominante trends en een aantal aandachtspunten werden in kaart gebracht. Een overzicht.

Gevaarlijke stoffen voor het gehoor

Recent wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat bepaalde chemische agentia ‘ototoxisch’ of giftig voor het gehoor zijn en dat andere het effect van geluid kunnen versterken. PreventActua keek onderzoeken van het INRS en van de universiteit van Montréal in.

Accidentele bloedcontacten in Belgische ziekenhuizen

In juni 2003 startte het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) de surveillance van accidentele bloedcontacten in Belgische ziekenhuizen. De eerste resultaten van de studie geven een overzicht van het aantal en type prikaccidenten, de omstandigheden waarin ze gebeurd zijn en de genomen preventiemaatregelen.

Preventie van agressie

Een nationale enquête van de Spaanse vakbond SATSE bracht aan het licht dat 8 op de 10 verplegers het slachtoffer zijn van fysiek of verbaal geweld. Agressie op het werk is vaak nefast voor het personeel. Hoe kan u als werkgever uw werknemers beschermen tegen verbaal en fysiek geweld op het werk?

Kan het wat stiller?

Uit recente cijfers blijkt dat meer dan 60 miljoen EU-werknemers tijdens minstens een kwart van hun werktijd blootgesteld zijn aan mogelijk gevaarlijke geluidsniveaus. Niet alleen werknemers in de zware industrie krijgen met lawaaioverlast te maken. Zo onderzochten de Britse universiteiten van Cardiff en Reading de invloed van lawaai op kantoorwerkers. We geven hieronder hun belangrijkste bevindingen weer.