Onderzoek

Zinvol werk, flexibiliteit en autonomie zijn belangrijkste troeven voor motivatie

Uit een bevraging van hr-dienstenbedrijf Acerta, KU Leuven en HR Square blijkt dat zinvol werk, flexibiliteit en autonomie de belangrijkste troeven van de Belgische bedrijven zijn om hun medewerkers gemotiveerd te houden. De enquête toont ook aan dat verloning op basis van anciënniteit onder druk staat en dat er nog werk aan de winkel is bij het stimuleren van levenslang leren.

Corona staat vriendschap en solidariteit op het werk in de weg

Onderzoek van Indeed bij 1.000 werknemers toont aan dat de coronacrisis en het thuiswerken de band tussen collega’s negatief heeft beïnvloed: we ervaren minder vriendschap en solidariteit tegenover elkaar. De fysieke afstand heeft zich dus vertaald in een emotionele afstand.

Pestcultuur in sterrenrestaurants

Een studie van de universiteit van Cardiff (Verenigd Koninkrijk) toont aan dat pesterijen, geweld en agressief gedrag in de keukens van toprestaurants in de hand worden gewerkt door hun werkomgeving. De onderzoekers ondervroegen 47 chef-koks die werken in sterrenrestaurants over de hele wereld.

6,4% van de Belgische werknemers krijgt te maken met pestgedrag

Dat pesten op het werk nog steeds een groot probleem is, bleek nogmaals uit een bevraging van IDEWE bij 39.792 Belgische werknemers: in 2021 kreeg 6,4% van hen te maken met pesten op het werk. Inzetten op een goed welzijnsbeleid is dus de boodschap.

Kok is gevaarlijkste beroep van Nederland

Uit cijfers van het Nederlandse Centrale Bureau voor Statistiek (CBS) blijkt dat kok het gevaarlijkste beroep van Nederland is. Bijna 59 procent van de Nederlandse koks gaf aan gevaarlijk werk te doen. Vrachtwagenchauffeurs, procesoperators en buschauffeurs/trambestuurders volgen in de top tien van gevaarlijkste beroepen.

Frankrijk gaat de strijd aan met endometriose, ook op het werk

In Frankrijk kreeg Europees Parlementslid en gynaecologe Chrysoula Zacharopoulou in maart 2020 de opdracht om een rapport over endometriose op te stellen. In het rapport, dat op 10 januari 2022 aan de Franse regering werd voorgelegd, reikt ze enkele pistes aan om op de werkvloer meer rekening te houden met endometriose.

Chirurgische maskers en verontreinigende chemische stoffen

Sinds het begin van de Covid-19-pandemie gebruiken miljoenen mensen dagelijks chirurgische maskers. Het Franse nationale agentschap voor volksgezondheid (Anses) heeft de gezondheidsrisico’s beoordeeld die gepaard gaan met de aanwezigheid van chemische stoffen in die maskers. Uit de beoordeling blijkt niet dat de gezondheidsdrempels in de aanbevolen gebruiksomstandigheden worden overschreden.

Québec: hoge kosten van arbeidsongevallen op de weg

Het IRSST (Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail – Québec) heeft onderzoek gedaan naar de kosten die gepaard gaan met arbeidsongevallen op de weg. Het blijkt een bijzonder dure aangelegenheid te zijn in vergelijking met andere soorten arbeidsongevallen.

Alcoholmisbruik bij Belgische werknemers: 15% drinkt te veel

In september 2021 bevroeg Securex meer dan 1.500 Belgische werknemers over hun alcoholgebruik. 15% van hen gaf aan meer dan tien glazen alcohol te drinken per week. Volgens het onderzoek lopen alleenstaanden met kinderen bijna tweemaal zoveel risico op overmatig alcoholgebruik. Ook jobonzekerheid en – in het geval van leidinggevenden – telewerk spelen een rol.

Meer MSA bij vrouwen

Vrouwen zijn vaker blootgesteld aan werkgerelateerde factoren die geassocieerd worden met het risico op het ontwikkelen van musculoskeletale aandoeningen (MSA). Om de werkomstandigheden van vrouwen te verbeteren, is het belangrijk om gender in rekening te brengen bij de ontwikkeling van een beleid rond welzijn op het werk.