Onderzoek

Verdubbeling aantal telewerkers op 8 jaar tijd

Telewerken zit algemeen in de lift. In 2016 werkte 12,9% van de Belgische werknemers minstens één dag per maand vanop een andere locatie dan vanop het werk zelf.

Werkbaar en wendbaar werk: nog werk aan de winkel

28% van de werkgevers zegt de Wet werkbaar en wendbaar werk niet te kennen. Dat cijfer kwam naar voren uit de bevraging bij het werkgeverspanel van de hr-dienstengroep Acerta[1]. Daartegenover staat dat 72% de wet wel degelijk kent. Slechts 30% van hen heeft reeds initiatieven genomen om één of meerdere van deze maatregelen te vertalen in zijn ondernemingsbeleid.


 

 

Blootstelling aan lood in schietstanden

Gebruikmaken van schietstanden brengt verschillende risico’s met zich mee. Naast lawaai en het risico op arbeidsongevallen, worden de gebruikers ook blootgesteld aan bepaalde metalen, zoals lood. Begin april werden er in Frankrijk zo nog 32 schietstanden van de nationale politie gesloten, omdat 3 medewerkers van de onderhoudsfirma verhoogde bloedloodwaarden bleken te hebben.

Werknemersvertegenwoordiging op gebied van veiligheid en gezondheid op het werk

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) publiceerde een rapport met de bevindingen van een kwalitatief onderzoek naar werknemersvertegenwoordiging en raadpleging op gebied van veiligheid en gezondheid op het werk.

Altijd en overal werken: effect op de arbeidswereld

Door nieuwe informatie- en communicatietechnologieën is het de dag van vandaag mogelijk om altijd en overal te werken. Maar wat zijn de effecten van telewerken en ICT-mobiel werk op de arbeidswereld? Om die vraag te beantwoorden, verzamelden de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) en Eurofound de resultaten van nationale onderzoeken uit 15 landen en van de Europese enquête over de arbeidsomstandigheden.

Nieuwe vragenlijst burn-out op komst

Burn-out is een werkgerelateerde aandoening die niet zo snel te genezen valt. Vaststellen of iemand een burn-out heeft, is helaas geen gemakkelijke aangelegenheid. De onderzoeksgroep Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie van de KU Leuven werkt aan een nieuwe, betere vragenlijst en komt alvast met een nieuwe definitie en symptomenlijst. 

Arbeidsongevallen uitzendkrachten: statistieken 2016

Preventie en Interim (PI), de centrale preventiedienst voor de sector van de uitzendarbeid, verzamelt elk jaar gegevens over arbeidsongevallen in België waarvan uitzendkrachten het slachtoffer zijn. Ondanks de groei van de tewerkstelling van de uitzendkrachten, is het aantal arbeidsongevallen stabiel gebleven.

EU-OSHA: Onderzoek naar de kosten van werkgerelateerde ziekten en ongevallen

Wat kosten arbeidsongevallen, werkgerelateerde ziekten en overlijdens? Het beantwoorden van deze vraag is niet zo eenvoudig. Veel heeft te maken met de beschikbaarheid van de gegevens en de berekeningswijze voor deze kosten. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (Bilbao) werkt aan een project om deze kosten in te schatten. In een eerste fase is er nagegaan welke bronnen er beschikbaar zijn voor dergelijke kostenberekening, de betrouwbaarheid van de gegevens en hoe deze gegevens ingezet kunnen worden voor de berekening.

 

Lage blootstelling aan ftalaten in de Finse industrie

Uit een onderzoek van het Finse Instituut voor Bedrijfsgezondheidszorg (FIOH) blijkt dat de beroepsmatige blootstelling aan ftalaten over het algemeen laag is en geen gezondheidsrisico vormt voor gezonde volwassenen. Zwangere werknemers dienen echter blootstelling te vermijden.

Vaak werken in openlucht verhoogt het risico op huidkanker

Blootstelling aan uv-straling doet het risico op huidkanker toenemen. Dat geldt ook voor werknemers die vaak buiten werken zoals bouwvakkers en landbouwers. Een studie wijst uit dat deze werknemers extra risico lopen. Niet alleen omdat ze vaker blootgesteld zijn aan de zon maar ook omdat er op de werkplek onvoldoende aandacht is voor preventie. Meer bewustwording en een gedragsverandering zijn nodig.