Thuiswerk

Regeling van telewerk

In de commissie voor sociale zaken van 22 juni 2021 gaf minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een antwoord op verschillende vragen met betrekking tot de regeling van telewerk.

Wat veroorzaakt Zoom fatigue en hoe kan het gemeten worden?

Online vergaderingen kunnen ons uitputten. Dat stellen onderzoekers van de Universiteit van Göteborg (Zweden) en Stanford (VS). Zij voerden enkele studies uit rond het fenomeen Zoom fatigue, waarin ze onder andere mogelijke factoren identificeren die ervoor zorgen dat videovergaderen zo vermoeiend is en een schaal opstellen om deze vermoeidheid te meten.

Een gezond eetpatroon voor thuiswerkers

Thuis kan er heel wat lekkers in de kasten zitten, waardoor het een uitdaging kan zijn om tijdens het thuiswerken gezond te eten. Uit onderzoek van Edenred blijkt dat we het belang van gezonde voeding erkennen, maar hoe zorgen we ervoor dat we thuis een gezond eetpatroon krijgen?

Team-out: wanneer thuiswerk je isoleert

Aan het thuiswerk zijn een heleboel voordelen verbonden, maar het langdurig thuis zitten kan ook voor een beperkt gevoel van connectie zorgen met je collega’s en een verlies van voeling met je team. Dit fenomeen, dat een team-out wordt genoemd, kan mogelijk schadelijke neveneffecten veroorzaken zoals verhoogde stress of verminderde motivatie.

Terugkeer naar het werk na verplicht telewerk

Het massale telewerk van de afgelopen maanden legde ook enkele pijnpunten bloot. Externe dienst Cohezio wijst op de negatieve gezondheidsgevolgen ervan en op de belemmeringen die werknemers kunnen ondervinden wanneer zij (geleidelijk en gedeeltelijk) weer naar het werk gaan.

Gezondheidscrisis: negatief effect op mentale gezondheid

Na meer dan een jaar gezondheidscrisis zegt bijna een op de vier werknemers niet in goede geestelijke gezondheid te verkeren. Dat meldt RTL op basis van een enquête die de Antwerp Management School en de Universiteit Gent bij 4.660 werknemers afnamen.

Ecologische voetafdruk van telewerk: opgelet voor de negatieve effecten

Op de website agence-france-electricite.fr, een in energie gespecialiseerd platform, wordt in een artikel verwezen naar een studie van het Franse agentschap voor ecologische transitie (ADEME). De onderzoekers van deze studie stellen dat telewerken ontegensprekelijk een positieve impact op het milieu heeft, maar dat we de negatieve aspecten niet uit het oog mogen verliezen.

Rapport SIOD 2020: de invloed van de coronacrisis

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) bracht een samenvattend verslag uit over de activiteiten van de sociale inspectiediensten behorende tot de federale overheid tijdens de coronacrisis. De organisatie bundelde het cijfermateriaal dat in verband staat met de strijd tegen de ongewenste effecten van het coronavirus uit de vier kwartaaloverzichten voor 2020.

Onaangepaste werkpost en zittend werk: de fysieke impact van telewerk

Telewerken in tijden van Covid-19 heeft niet enkel gevolgen voor het geestelijke welzijn van werknemers, maar ook voor hun lichamelijke gezondheid. Uit een nieuwe enquête van kantoormeubelfabrikant Fellowes blijkt dat het niet goed gesteld is met de fysieke gezondheid van telewerkers. De fabrikant heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om zijn visie op Emma, de ‘werkneemster van de toekomst’, bij te stellen.

Pesterijen niet verminderd ondanks telewerk

39,6% van het totaal aantal dossiers dat in 2020 behandeld werd door IDEWE, waren conflictdossiers (tegenover 40% in 2019); 14,9% waren pestdossiers (tegenover 14,8% in 2019). Het aantal conflict- en pestgevallen is dus niet significant gedaald door telewerk. De coronapandemie blijkt soms zelfs de aanleiding te zijn voor pestgedrag.