Onderzoek

Ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk: blijven de cijfers echt stijgen?

Begin 2017 publiceerde de dienstverlener Securex de resultaten van zijn recentste enquête over het pestgedrag op de bedrijfsvloer. Vele kranten namen één cijfertje uit de resultaten nogal ongenuanceerd over en luidden de alarmklok dat maar liefst 14% van de werknemers, tijdens de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek, slachtoffer zou zijn geweest van pestgedrag. Dat ligt een stuk hoger dan de frequentiecijfers die we voordien onder ogen kregen: met deze cijfers zou België mee aan de kop lopen van het Europese peloton. De cijfers op zichzelf kunnen moeilijk bestreden worden. Hoe erg is het dan met de realiteit gesteld?

Onderzoek gaat de rookgewoonten per sector na

Er zijn ruim 2,5 keer meer rokende bouwvakkers dan leerkrachten. Dit blijkt uit onderzoek van IDEWE, externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, die het tabaksgebruik per sector in kaart bracht.  

Overmatig alcoholgebruik bij één werknemer op zeven

14% van de Belgische werknemers geeft aan gemiddeld meer dan twee of drie consumpties per dag te verbruiken. Overmatig alcoholgebruik en stress gaan hand in hand, zo blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener Securex bij meer dan 1.600 Belgische werknemers.

Tijdelijke omstandigheden vormen de belangrijkste ongevalsoorzaken

Een Deens onderzoek naar de oorzaken van arbeidsongevallen wijst erop dat tijdelijke omstandigheden zoals het werken met kapot materieel een belangrijkere risicofactor voor ongevallen vormen dan andere meer "stabiele" factoren zoals leeftijd of het risiconiveau van de sector. Het onderzoek werd uitgevoerd in de spoedgevallendiensten van twee Deense ziekenhuizen. 1693 slachtoffers van arbeidsongevallen werden bevraagd.

Inventaris van de kostprijs woon-werkverkeer

België is één van de congestiegevoeligste landen van Europa, wat negatieve gevolgen heeft voor de burger, de economie en de maatschappij. Recent werd een inventaris opgesteld met informatie en cijfergegevens die beschikbaar zijn om de huidige kostprijs van het woon-werkverkeer in België te berekenen. Uit deze inventaris kwamen enkele interessante vaststellingen naar boven. 

Een studie naar de effectiviteit van interventies ter bestrijding van ergonomische en psychosociale risico’s

In 2012 onderzocht de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg het belang van interventies ter bestrijding van musculoskeletale aandoeningen (MSA) en psychosociale risico’s (PSR). 

Nachtwerk: sociale kosten versus baten

De sociale kosten van nachtwerk vergelijken met de baten ervan: dat is een van de aanbevelingen van het Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Frans nationaal agentschap voor volksgezondheid – Anses). 

Meer absenteïsme: nood aan betere preventie

Uit onderzoek van HR-dienstverlener Acerta blijkt dat het ziekteverzuim in België vorig jaar structureel gestegen is tegenover 2011. Een goed preventiebeleid en de re-integratie van zieke werknemers zijn daarom van groot belang.

Arbeidsomstandigheden en roken

Mensen roken om tal van redenen. Die redenen kunnen zich zowel in de persoonlijke als in de professionele sfeer situeren. Uit een studie van het Franse ministerie van Werk blijkt dat er meer wordt gerookt in geval van hoge fysieke of psychologische risico’s. Een overzicht van de resultaten van de studie.

Frankrijk: minder arbeidsongevallen

Volgens een studie die het DARES (Directoraat onderzoek, studies en statistieken van het Franse ministerie van Werk) op 22 juli 2016 bekendmaakte, is het aantal arbeidsongevallen en ongevallen van en naar het werk sinds 1955 voortdurend gedaald. Die daling is vooral te verklaren door de economische crisis en de relatief gunstige weersomstandigheden, maar doet geen afbreuk aan de grote verschillen tussen werknemers wat betreft het risico op arbeidsongevallen. Arbeiders, mannen, jongeren en werknemers in de bouwsector lopen het grootste risico.