Goede Praktijk

Vibrant Living (Procter & Gamble)

Project InWerkCoach (CM Limburg)


Werkhervatting, hoe pak ik dat aan? 

Hoe langer een werknemer door gezondheidsproblemen afwezig blijft van het werk, hoe kleiner de kans wordt dat hij het werk bij de eigen werkgever zal hervatten. Tijdige begeleiding van een werknemer die uitvalt door gezondheidsproblemen - of dreigt uit te vallen - werpt vruchten af. Werknemers en werkgevers weten vaak echter niet hoe een re-integratieproject op te starten. 

Care for you (Volvo & Securex)

Veiligheid, een continu verbeteringsproces

Afvalverwerker Indaver moet als Seveso-bedrijf aan heel wat veiligheidsregels voldoen. Veiligheid is dan ook een topprioriteit. Met verschillende initiatieven streeft de preventiedienst ernaar om alle werknemers bij het veiligheidsbeleid te betrekken. De aanpak werpt vruchten af, “maar er is nog ruimte voor verbetering”, stelt Katleen Van Rossem, hoofd van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.

HACCP in de praktijk, een continu sensibiliseringsproces

HACCP is ervoor zorgen dat voedsel niet besmet raakt. Dit vraagt een doorgedreven aanpak met procedures en registratieformulieren. “Maar bovenal is het een continu proces waarbij iedereen betrokken moet worden”, klinkt het bij het HACCP-team van de Nationale Bank van België (NBB).

Re-integratie op het werk: een taak van de interne preventieadviseur?

De Detry-groep heeft een beleid ingevoerd om werknemers die langdurig afwezig zijn geweest, opnieuw in het bedrijf te integreren. Preventieadviseur Jessica Laenen legt ons uit hoe ze de motor en de sleutelfiguur is geworden van een werkhervattingsbeleid dat voortaan deel uitmaakt van de preventiecultuur van het bedrijf.