Werkomstandigheden

Wat is er aan de tand?

De omgeving waarin gewerkt wordt kan wel degelijk een invloed hebben op de kwaliteit van een gebit. De auteur concludeert op basis van literatuurstudie dat mondhygiëne meer aandacht mag krijgen.

Structureel presenteïsme in de lift

Hr-dienstverlener Securex voerde in het najaar van 2021 een studie uit bij meer dan 1.500 Belgische werknemers. Daaruit blijkt dat een op de zeven systematisch blijft doorwerken wanneer hij/zij ziek is (structureel presenteïsme). Tussen 2014 en 2019 nam dat aantal nog af, maar in 2021 kende het een toename van 41% ten opzichte van 2019.

Enquête ‘Modern Times’: werken tot pensioenleeftijd niet werkbaar

In de maanden maart en april 2017 hebben zo’n 14.500 werknemers de online ABVV-enquête Modern Times ingevuld. Daaruit blijkt dat meer dan 40% van de ondervraagden zich lichamelijk en/of mentaal niet in staat voelt om hun huidige functie tot de pensioenleeftijd te blijven uitoefenen.

Rechtspraak: vordering tot staking van pesterijen

In een beschikking van 1 april 2016 stelt de Arbeidsrechtbank van Henegouwen vast dat de wijziging van de arbeidsomstandigheden van een werknemer waartoe een werkgever had beslist, niet objectief gemotiveerd kan worden, de normale uitoefening van het werkgeversgezag overstijgt en een vorm van pesterijen uitmaakt. De rechtbank beveelt daarom de vordering tot staking van de feiten.

Contactcenters uitgelicht

Contactcentermedewerkers hebben meer stress en voelen zich minder gemotiveerd dan de gemiddelde werknemer. Dat blijkt uit een studie van de Vrije Universiteit Brussel en de Université de Liège in opdracht van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Een aantal aanbevelingen moeten het debat rond het welzijn in de contactcenters  of callcenters op gang brengen.

Met medewerking van Prof. Dr. Roland Pepermans, Work & Organizational Psychology, Vrije Universiteit Brussel
 

Fulltime evenwichtig werk doet langer en gezonder werken

De kwaliteit van een job heeft een belangrijke invloed op de gezondheid van werknemers, de duurzaamheid van het werk en de jobtevredenheid. Werkonzekerheid en emotionele overbelasting hebben een negatieve impact. Bovendien lopen sommige groepen van mensen meer kans op een kwalitatief slechtere job. In het kader van welzijn op de werkvloer en het eindeloopbaandebat is het raadzaam aandacht te besteden baankwaliteit.

Vrijwilligers aan het werk

Ongeveer 1,2 miljoen Belgen werken gratis voor verenigingen die zonder hun hulp niet zouden kunnen bestaan. Hoe zit het met de positie van de vrijwilligers? Welke rechten en verplichtingen gelden inzake de veiligheid en het welzijn bij vrijwilligerswerk?

Welzijn op het werk voor arbeidsmigranten in Europa

In een literatuurstudie over buitenlandse werknemers geeft het Risk Observatory (1) van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk een overzicht van de belangrijkste vraagstukken en uitdagingen wat het welzijn op het werk van buitenlandse werknemers in Europa betreft. Ook Prevent werkte hier als partner aan mee.

Arbeidsomstandigheden in Nederland

In april 2007 publiceerde het Nederlandse TNO de resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2006. Dit is het grootste periodieke onderzoek naar arbeidsomstandigheden van werknemers in Nederland. We lichten er de belangrijkste resultaten voor u uit.

De Europese werknemer aan het woord

De eerste resultaten van de vierde grootschalige Europese enquête naar arbeidsomstandigheden zijn bekend. De enquête is het werk van de Europese Stichting voor de verbetering van levens- en arbeidsomstandigheden. Bijna 30 000 werknemers in 31 landen werden bevraagd. Een overzicht van de belangrijkste bevindingen.