Artikel

25 jaar geleden: elf doden bij een explosie van een silo in Blaye

Op 20 augustus 1997 om 10.15 uur ontplofte een graansilo van Semabla, een bedrijf dat graan in silo’s opslaat, in de haven van Blaye langs de Gironde, op ongeveer 50 kilometer van Bordeaux (Frankrijk). Bij de explosie, die twee derde van de silo verwoestte, kwamen 11 personen om het leven. Naar aanleiding van de ramp werd de Franse regelgeving inzake het ontwerp van silo’s herzien.

Ellebogenwerk: de beroepsgebondenheid van de tenniselleboog

Werknemers die kampen met een tenniselleboog, kunnen een aanvraag indienen bij Fedris om hun aandoening te laten erkennen als beroepsziekte. Arbeidsarts Wim Van Hooste bespreekt de werkgebondenheid van de tenniselleboog. Daarbij vergelijkt hij een recent Nederlands overzichtsartikel met enkele andere publicaties.

Risicoanalyse op het niveau van de organisatie

Een goede risicoanalyse op het niveau van de organisatie kan allerlei soorten schade aan het bedrijf vermijden. Het is belangrijk om een multidisciplinair team samen te stellen dat zich ontfermt over het opstellen ervan. Veiligheidskundige Ronny Maes toont aan de hand van enkele voorbeelden hoe je zo’n risicoanalyse kan vormgeven.

De feitenboom als ongevallenanalysemethode: mogelijkheden en beperkingen (deel 1)

In dit artikel bespreekt preventieadviseur Guy Debleeckere de principes van de feitenboom en enkele struikelblokken bij het gebruik ervan. Hij besluit de eerste bijdrage van deze driedelige artikelreeks met een aantal kritische overwegingen. In de volgende twee artikelen wordt de methode getoetst aan een casestudie en wordt er een alternatieve methode voorgesteld.

Rapport: beroepsmatige blootstelling aan inhaleerbaar en respirabel stof

Stof is aanwezig op vrijwel alle werkplekken. Overmatige blootstelling kan leiden tot ernstige aandoeningen van de ademhalingswegen. Daarom is het belangrijk dat werkplekken met een verhoogde blootstelling aan stof worden geïdentificeerd en dat passende maatregelen worden genomen om de werknemers te beschermen. Het IFA publiceerde een rapport dat hierbij kan helpen.

Erkenning drie beroepsziekten in Nederland

In Nederland bestaat er geen specifieke verzekering voor beroepsziekten. Het verhalen van schade gebeurt via de rechter en gaat nu nog vaak moeizaam. Binnenkort komt daar verandering in wat betreft drie beroepsziekten: longkanker door asbest, allergische astma en chronische toxische encefalopathie (CSE).

Canada: verpletterd door het tegengewicht van een graafmachine

Bij de voorbereiding van de verplaatsing van een graafmachine naar een andere bouwplaats werd een werknemer verpletterd door een tegengewicht van dertien ton.

Minder vriendschap op het werk door coronacrisis

Onderzoek van Protime, een bedrijf gespecialiseerd in tijdregistratie en personeelsplanning, bij 1.000 Vlaamse bedienden[1] toont aan dat de coronacrisis vriendschappen op de werkvloer negatief heeft beïnvloed: 26% van de deelnemers aan het onderzoek ervaart een minder hechte band met zijn collega’s dan voor de crisis. Dat percentage ligt hoger bij werknemers die veel telewerken dan bij hen die altijd op kantoor zijn.

Korte broek en sandalen op het werk?

Met het warme weer is het verleidelijk om te kiezen voor een luchtigere outfit op het werk. Maar is dat toegestaan? Wat zijn de regels?

Risico’s van onderhoudsproducten voor zwembaden

Ongevallen met onderhoudsproducten voor zwembaden komen vooral in de zomer voor: spatten in het oog of op de huid bij het gebruik van vloeibare chloor, inademing van chloordamp (slecht afgedichte potten die aan vocht zijn blootgesteld), product verward met water, … Het Antigifcentrum legt uit hoe je moet reageren.