Artikel

PBM’s bij werken onder spanning

Het is niet toegestaan om werken uit te voeren aan elektrische installaties onder spanning. In sommige situaties kan echter alleen onder spanning gewerkt worden. Welke maatregelen moeten dan genomen worden? Wie mag aan zo’n installatie werken? Welke persoonlijke beschermingsmiddelen moeten gebruikt worden?

Europese inspectiefocus op manueel hanteren van lasten

Manueel hanteren van lasten komt in nogal wat beroepstakken voor. Het tillen, duwen, trekken of dragen van een last brengt risico’s voor de rug met zich mee. De Europese Unie, en in het bijzonder de Arbeidsinspectie van elke lidstaat, richt de aandacht op deze problematiek. Bovendien sluit het thema perfect aan bij de Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk over MSA (musculoskeletale aandoeningen).

ISO-norm in de strijd tegen musculoskeletale aandoeningen

Musculoskeletale aandoeningen vormen nog steeds een risico op de werkvloer. In de regelgeving is met mondjesmaat iets terug te vinden over deze problematiek. Een ISO-norm geeft richtlijnen voor het manueel hanteren van lasten, een van de basisoorzaken van musculoskeletale aandoeningen.

Preventieprogramma FBZ lagerugpijn uitgebreid

Enkele jaren geleden heeft het Fonds voor Beroepsziekten een preventieprogramma gelanceerd in de ziekenhuissector. Dit project heeft nu uitbreiding gevonden naar andere sectoren. Het artikel schetst eerst de ontstaansgeschiedenis en daarna de inhoud van het programma.

Gezond achter je scherm

Computerwerk, heel veel mensen hebben ermee te maken. Het lijkt niet direct een fysiek belastende taak te zijn, er is bij beeldschermwerk inderdaad geen sprake van gesleur met zware lasten. Toch kent beeldschermwerk belastende factoren die gevolgen kunnen hebben voor spieren, pezen en gewrichten. Ook oogklachten, hoofdpijn, vermoeidheid,... zijn klachten die beeldschermwerkers vaak vernoemen.

Risicofactoren bij kassawerk

Kassawerk houdt risico’s in op verschillende vlakken. Alhoewel elke winkel of winkelketen een werkpost ontwerpt in functie van de desiderata's van het bedrijf (beschikbare ruimte, gewenste werkmethode, imago, ergonomische vereisten,...), gelden bepaalde zaken voor kassawerk in het algemeen.

MSA: Risicofactoren en preventie

Bepaalde factoren van een werkpost of een taak op het werk kunnen het ontstaan van musculoskeletale aandoeningen in de hand werken: risicofactoren en preventiemaatregelen.

Musculowatte?

Musculoskeletale aandoeningen. Het is een mondvol, maar wat voor aandoeningen zijn het juist? Wat zijn de gevolgen voor de persoon in kwestie én voor het bedrijf? En hebben Belgische werknemers er last van? Vragen die om antwoorden vragen.

Opleiding preventieadviseurs op de korrel genomen (opinie)

Recent is een nieuw KB over de opleiding van preventieadviseurs verschenen. Dit KB is er gekomen na jarenlange discussies en het valt te verwachten dat het laatste woord over dit onderwerp nog niet gezegd is. Onderstaand opinie-artikel formuleert een aantal kritische bedenkingen maar wil vooral een bijdrage leveren aan een debat over een nieuw concept voor de opleiding van preventieadviseurs Dit artikel is een sterk ingekorte versie van een hoofdstuk uit het boek "Meer welzijn op het werk" Een bijdrage van Jan Van Peteghem, directeur van de afdeling Risicobeheersing bij IDEWE vzw, en Marc Heselmans, Eredirecteur-generaal Toezicht Welzijn op het Werk.

Europese strategie gezondheid en veiligheid - reactie ETUC

Op 30 juni 2007 verscheen de Resolutie van de Raad van 25 juni 2007 over een nieuwe communautaire strategie voor de gezondheid en veiligheid op het werk (2007-2012) in het Publicatieblad. Wat houdt deze nieuwe strategie in? En hoe reageren de Europese vakbonden?