Artikel

Brand in de koelruimte van een chemische fabriek

In Frankrijk onderzoekt het Bureau d’Analyses des Risques et Pollutions Industriels (BARPI - Frans bureau voor de analyse van industriële risico’s en pollutie) industriële en technologische ongevallen. Hieronder volgt de analyse van een brand die plaatsvond in de koelruimte van een chemische fabriek.

Ventilatie en energiezuinigheid: welke oplossingen?

Om hun energiekosten te beperken, overwegen sommige bedrijven de aanvoer van verse lucht van buitenaf te verminderen. Het INRS (Institut national de recherche et de sécurité) herinnert eraan dat energiebesparingen niet ten koste mogen gaan van de collectieve bescherming van de werknemers. 

Verlichting: norm NBN EN 12464-1

Onvoldoende of slechte verlichting, kan leiden tot gevaarlijke situaties. De verlichting moet altijd aangepast zijn aan het werk en de behoeften van de werknemers. Voor het bepalen van de voorwaarden voor de verlichting van binnenwerkplekken kan de werkgever gebruikmaken van de NBN EN 12464-1 norm.

Signalisatiekleding met actieve verlichting

Signalisatiekleding zorgt voor een betere zichtbaarheid van werknemers. De laatste jaren is er ook signalisatiekleding met actieve verlichting op de markt om de zichtbaarheid verder te verbeteren.

Herinschakeling van machines na een stroomonderbreking

Bedrijven moeten voorbereid zijn op een aangekondigde stroomuitval en hun installaties en arbeidsmiddelen dus tijdig uitschakelen. Hieronder volgen enkele tips van het INRS om te voorkomen dat werknemers risico’s lopen.  

Veiligheid en gezondheid in een houtatelier

Houtbewerkingsmachines vind je niet alleen in een schrijnwerkerij. Veel bedrijven hebben een klein atelier of afdeling waar hout verzaagd of gefreesd wordt. Mobiele machines, bv. een afkortcirkelzaag zijn vaak gebruikt voor onderhoud en herstellingswerken. Houtbewerkingstoestellen zijn soms gemakkelijk in bediening maar niet zonder gevaren. Hieronder geven we de belangrijkste aandachtspunten waar je in een houtatelier best rekening mee houdt.

Wat is er aan de tand?

De omgeving waarin gewerkt wordt kan wel degelijk een invloed hebben op de kwaliteit van een gebit. De auteur concludeert op basis van literatuurstudie dat mondhygiëne meer aandacht mag krijgen.

Risico’s en arbeidsongevallen analyseren met ‘Human Factor’ en ‘MUOPO’ (deel 2)

In dit tweede en laatste artikel gebruikt Guy Debleeckere MUOPOR als ongevals- en risicoanalysemethode voor een grondig geanalyseerd ongeval met een solvent-recycler.

NBN en BEC slaan handen in elkaar

Het Bureau voor Normalisatie (NBN) en het Belgisch Elektrotechnisch Comité (BEC) sloten eind oktober 2022 een akkoord waardoor de normen voor elektrotechniek en elektronica vanaf 2023 ook worden opgenomen in het NBN-aanbod.

Luxemburg: arbeidsongevallen en beroepsziekten

In haar jaarverslag dat in 2022 werd gepubliceerd, geeft de Association d'assurance accident (Luxemburgse vereniging van ongevallenverzekeraars – AAA) duiding bij de statistieken van de arbeidsongevallen en beroepsziekten in het Groothertogdom Luxemburg in 2021.