Onderhoud

Vervoer: Onderhoud van een voertuig

In het kader van de Europese campagne 2010-2011 over Veilig onderhoud heeft het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk op haar website enkele voorbeelden gegeven van gevaarlijke situaties. In dit nummer gaat het over de risico’s bij het onderhoud van een voertuig.

Onderhoud in het Berlaymontgebouw

Bij onderhoud denken we vaak aan het onderhoud van machines, installaties of werktuigen. De term ‘onderhoud’ omvat echter veel meer dan dat. Een mooi voorbeeld daarvan is het Berlaymontgebouw, waar alle facetten van onderhoud samengevoegd worden tot één hoogtechnologisch geheel. 

Meer veiligheid voor externe werknemers: een erezaak voor SWIFT

In het kader van de Europese campagne voor een veilig onderhoud kreeg SWIFT de eerste prijs van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk. De prijs gaat naar een project ter verbetering van de veiligheid van externe bedrijven tijdens werken op hoogte. Hierbij zijn ook SERVICO-NIV, de veiligheidscoördinator en TOBEL, een van de onderaannemers, betrokken. PreventFocus sprak met een van de initiatiefnemers van het project, Freddy Noris, preventieadviseur bij SWIFT.

Arm verbrijzeld in een zeefmachine bij onderhoudsinterventie

Vorig jaar gebeurde in oktober een ernstig ongeval in de steengroeve van Saint-Dominique te Alzonne (Frankrijk). In de groeve worden vooral  steengruis en ballastmaterialen gewonnen. Een 41-jarige werknemer die al 15 jaar voor het bedrijf werkt, verbrijzelde zijn arm tijdens een onderhoudsinterventie aan een machine.

Landbouw: Vastgelopen machines deblokkeren

Het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk heeft op haar website enkele voorbeelden gegeven van gevaarlijke situaties. In dit novembernummer kijken we naar een arbeider die gebruikmaakt van een grote automatische pootmachine voor knolgewassen.

Veiligheid en gezondheid op het werk bij onderhoudswerkers

Regelmatig onderhoud is cruciaal voor de veiligheid en betrouwbaarheid van machines en van de werkomgeving. Dat onderhoudswerk dient vanzelfsprekend veilig te worden uitgevoerd zodat het onderhoudspersoneel en andere op de werkplek aanwezige personen voldoende worden beschermd. Het rapport “Onderhoudswerk en veiligheid en gezondheid op het werk - een statistisch plaatje” (EU OSHA), waar Prevent aan meewerkte, geeft een omvattend overzicht van de gevaren verbonden aan onderhoudswerk en de gezondheidsrisico’s waaraan onderhoudswerkers in de Europese lidstaten worden blootgesteld.

Gebruik van hefinstallaties

In het kader van de Europese campagne 2010-2011 over Veilig onderhoud heeft het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk op haar website enkele voorbeelden gegeven van gevaarlijke situaties. In dit nummer gaat het over het gebruik van hefinstallaties.

Geen interventies zonder vergrendeling!

Onderhoud van machines, installaties en andere apparatuur brengt de nodige risico's met zich mee. Het vergt extra preventiemaatregelen om veilig tewerk te gaan. 

Het onderhoud in een bedrijf in expansie

GlaxoSmithKline Biologicals (GSK Biologicals) is gespecialiseerd in het onderzoek, de ontwikkeling en de productie van vaccins. In de vestiging in Waver komen dagelijks bijna 4.000 mensen over de vloer. Daarbij zijn heel wat onderaannemers die vaak niet-routinematige interventies moeten uitvoeren. Voor GSK Biologicals is de veiligheid van de werknemers, vooral tijdens onderhoudswerken, een prioriteit.

Onderhoud bij Total Belgium: een veiligheidscultuur om de risico’s te bestrijden

Voor de onderhoudstechnici die actief zijn op de terreinen van de Total-rafinaderij in Antwerpen zijn gevaarlijke producten een van de risico's waar ze dagelijks mee in aanraking komen. In een raffinaderij zijn echter nog tal van andere risico's aanwezig. Toch slagen de onderhoudstechnici van contractor SPIE er al jarenlang in om hun werk veilig uit te voeren.