Bewaking

In de praktijk: beveiliging en opdrachten van preventieadviseurs

Serge Marlier, directeur van de preventiedienst van de provincie Henegouwen, put uit zijn ervaring als preventieadviseur om enkele bedenkingen met ons te delen. Behoort beveiliging tot het takenpakket van preventieadviseurs? Deze tekst is gebaseerd op zijn exposé voor het colloquium 2017 van de ARCoP met als titel "L’intégration de la notion de sûreté (security) dans les missions du conseiller en prévention".

Brochure: Privacy op de werkvloer

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL of kortweg ‘Privacycommissie’) heeft alle adviezen en aanbevelingen rond privacy op de werkvloer in één brochure verzameld.

Steeds meer camera’s op de werkvloer

Uit een analyse van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) blijkt dat het aantal camera’s op de werkplek flink in de lift zit. In de eerste tien maanden van 2014 was er zelfs een toename van 38% ten opzichte van 2013.

Nieuw bekwaamheidsattest voor privébewakers uitzonderlijk vervoer

Sinds 2010 wordt uitzonderlijk vervoer niet langer begeleid door de politie, maar wel door private bewakingsfirma’s. Voortaan moeten de bewakingsagenten die uitzonderlijke transporten begeleiden over een bekwaamheidsattest beschikken.

Omzendbrief verduidelijkt camerawet

Op 20 mei 2011 verscheen in het Staatsblad een ministeriële omzendbrief (Omzendbrief van 13 mei 2011 tot wijziging van de omzendbrief van 10 december 2009 betreffende de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, zoals gewijzigd door de wet van 12 november 2009) die verschillende basisbegrippen uit de camerawet verduidelijkt (wet van 21 maart 2007, BS 31 mei 2007).

Wie waakt over de nachtwakers?

Veel ondernemingen zetten ‘s nachts bewakers in om een oogje in het zeil te houden en potentiële dieven af te schrikken. Vaak zitten nachtwakers de hele nacht alleen. Wat als hen iets overkomt of wanneer ze het slachtoffer worden van een arbeidsongeval?