Werken aan elektrische installaties

Instructiefiche: De vitale 5 – 7 - 8

Om veilig te werken met elektriciteit is het nodig om gestructureerd tewerk te gaan.  Stelregel is: werk aan elektriciteit buiten spanning.

PreventMemo - Bevoegdheidsverklaring BA4 – BA5

Het uitvoeren van werkzaamheden aan en in de omgeving van elektrische installaties vereist een BA4-BA5 bevoegdheidsverklaring. Deze PreventMemo geeft antwoord op vragen zoals wat is de inhoud van het BA4-BA5 certificaat?, wat is de geldigheidsduur en welke zijn de vereiste opleidingen?

AREI aangepast

Een nieuw KB past artikel 104 en andere gerelateerde artikels uit het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) aan. Dit KB versterkt de preventiemaatregelen die bij elke elektrische installatie moeten gehanteerd worden om brand te voorkomen.

KB elektrische installaties op arbeidsplaatsen

Op 21 december 2012 werd het koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit, geldt voor alle elektrische installaties op arbeidsplaatsen, voert overgangstermijnen in voor de oude elektrische installaties.