Graafwerken

Meldingen graafwerken in de buurt van gasleidingen

Vanaf 1 juli 2019 gelden aangepaste regels voor het melden van graafwerken in de buurt van gasleidingen. Wie graafwerken uitvoert in de buurt van gasleidingen, is verplicht om zich te houden aan regels inzake melding en het raadplegen van informatie. 

Veilige sleuven

Ondanks alle vooruitgang op het vlak van technische mechanismen, beschermingsmiddelen en veilige werkpraktijken blijft het graven van sleuven een zeer gevaarlijke aangelegenheid. Om zwaargewonden of dodelijke slachtoffers te voorkomen, moet men leren de gevaren te identificeren en veilig te werken.

Arbeider zwaargewond door instorting bij graafwerken

Een arbeider raakte bedolven door de instorting van een wand van een twee meter diepe bouwput. Hij overleefde het ongeval, maar had zware inwendige kwetsuren. Dergelijke ongevallen hebben vrijwel altijd bijzonder tragische gevolgen.

Technieken om instortingen en verzakkingen te voorkomen

In dit artikel over graafwerken komen de oorzaken van instortingen en verzakkingen aan bod. Vanaf een diepte van 1,20 m zijn deze risico’s immers zeer reëel. Hoe kan de stabiliteit van de sleuven worden gegarandeerd? Wat houden de twee voornaamste technieken – aanbermen en beschoeien – precies in?

Graafwerken: aandachtspunten en goede praktijken

Bij graafwerken loeren risico’s steeds om de hoek. Hoe langer het terrein open ligt, hoe groter het risico wordt, zeker wanneer er geen continu toezicht is. In dit artikel gaan we in op de aandachtspunten vóór, tijdens en na de werken. In het volgend nummer beschrijven we dan in detail verschillende technieken voor het voorkomen van grondverschuivingen en instortingen.

: Bouw

Kennisgeving van graafwerken

Voor aannemers is het niet altijd makkelijk om te weten te komen welke leidingen zich in de ondergrond bevinden. Het raadplegen en melden van de werken bij het centrale meldpunt (Klim.be en klip.be) biedt hiervoor ondersteuning. 

: Bouw