Steiger

preventMemo - Steigers

preventMemo - Steigers

Steigers zijn er in vele soorten. Het werken met steigers vergt maatregelen om de veiligheid van alle betrokkenen te verzekeren, zowel bij de (de)montage als tijdens het werken op de steigers.   

Veilig werken op hoogte: wetgeving

Over werken op hoogte zijn er verscheidene regelgevende bepalingen. De belangrijkste zijn samengebracht in de Codex welzijn op het werk, Boek IV Arbeidsmiddelen, Titel 5 Het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte. Een overzicht.

Werken op steigers: goede afspraken maken werken veiliger

Bij het bouwen en gebruiken van steigers zijn verschillende partijen betrokken. Naast de opdrachtgever, zijn er de steigerbouwer en de steigergebruiker die ervoor moeten zorgen dat de steiger veilig gebruikt kan worden en ook veilig is voor de omgeving. In de wet staat duidelijk omschreven wie waarvoor verantwoordelijk is. Steigerbouwbedrijf Travhydro legt uit hoe dit in de praktijk werkt.

Werken op hoogte: een ongeval is genadeloos

Vallen vanop hoogte hoort bij de zwaarste arbeidsongevallen. 15% van de dodelijke arbeidsongevallen in 2011 waren te wijten aan het vallen vanop hoogte. Of je werkt met een ladder, hoogwerker of steiger, voorzichtigheid is altijd geboden. Leer de regels voor goed gebruik en pas ze altijd toe. Ze kunnen je leven redden.

Steigers: continu aanlijnen - 100%

Bij Travhydro, een bedrijf gespecialiseerd in de montage en demontage van steigers, krijgen de medewerkers een doelgerichte opleiding tegen vallen. Zo leren ze de techniek van het continu aanlijnen. Wat houdt dit precies in?

Werken op hoogte bij felle wind

Wie op een hoogte werkt, vangt meer wind en loopt dus meer gevaar om weggeblazen te worden. Hoe feller de wind hoe moeilijker het wordt om het evenwicht te bewaren. Welke preventiemaatregelen moet de werknemer nemen en wat zegt de wet?

Regels voor steigers

Het KB van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte bevat de belangrijkste bepalingen voor het gebruik van steigers. Een samenvatting.

Welke normen voor ladders en steigers?

Ladders en steigers zijn niet onderworpen aan CE-markering, maar er bestaat toch een manier om na te gaan of het materiaal voldoet aan de gebruikscriteria op het vlak van constructie, weerbaarheid en stabiliteit: de normen. Wat volgt is een overzicht van alle normen die van toepassing zijn op ladders en steigers.