Parkeerterrein

Regel van goed vakmanschap voor het brandveilig ondergronds parkeren van elektrische voertuigen

Om de veiligheid van de brandweer, gebruikers en personeelsleden van ondergrondse parkings te verhogen, werkte Fireforum vzw een regel van goed vakmanschap uit voor het brandveilig ondergronds parkeren van elektrische voertuigen. Iedere werkgever die parkeerplaatsen overweegt bij renovatie of nieuwbouw, doet er goed aan rekening te houden met deze regel. 

Aandacht voor bedrijfsparkings

Bijna elk bedrijf heeft wel een parking. En al ligt ze vaak letterlijk aan de rand van het bedrijf, op het vlak van veiligheid verdient een parking net zo goed aandacht als elke andere werkplek.

Frankrijk: beroepsrisico’s in parkeergarages

Het Franse agentschap voor voedselveiligheid, milieu en arbeid (Anses) publiceerde in juli 2010 een advies getiteld “Beroepsactiviteiten en luchtkwaliteit in parkeergarages”. Het doel van de studie was het identificeren van de meest risicovolle beroepsactiviteiten in overdekte parkeerterreinen en van de meest problematische vervuilende stoffen, met als doel het opstellen van preventieadviezen.