Heftruck

Zichtbaarheid van mobiele arbeidsmiddelen

Aanrijdingen van voetgangers door mobiele arbeidsmiddelen is een ernstig ongevalrisico. Bij de preventie van dergelijke ongevallen speelt de zichtbaarheid een belangrijke rol. Een literatuuronderzoek naar de zichtbaarheid van mobiele arbeidsmiddelen belichtte deze problematiek van naderbij.

Heftrucks: ergonomische eisen en de mening van de gebruikers

Bestuurders van heftrucks brengen dag na dag uren door achter het stuur. Het is dan ook erg belangrijk dat er bij het ontwerp en de keuze van heftrucks rekening gehouden wordt met het aspect ergonomie. Welke factoren zijn van belang en hoe denken de heftruckbestuurders hier zelf over?

Ongevallen met heftrucks

Ongevallen met heftrucks. Wie de zoekterm op Youtube intikt krijgt alvast een massa beelden te zien van voorvallen die weinig aan de verbeelding over laten. Kantelende heftrucks, vallende lading, botsingen, ... de amateur-camera's leggen genadeloos deze situaties vast. De beelden tonen bovendien aan dat ongevallen met heftrucks niet alleen spectaculair maar jammer genoeg een dagelijkse realiteit zijn. Daarbij rijzen verschillende vragen: welke ongevallen doen zich voor? En wat zijn de meest voorkomende oorzaken?

Is mijn heftruck conform de regels?

Een heftruck die op de werkplaats gebruikt wordt, moet voldoen aan alle essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. Bij de aankoop is het belangrijk om na te gaan of de heftruck conform de wettelijke bepalingen is. Onderstaande tabellen vatten de belangrijkste eisen samen, zodat u alle punten kan overlopen.

Heftrucks op de openbare weg

Soms gebeurt het dat een bedrijf een opslagplaats heeft aan de overkant van de weg. In die situatie kan het ook voorvallen dat heftrucks de openbare weg moeten oversteken om van de ene locatie naar de andere te rijden. Welke regels zijn in dat geval van toepassing?

Kosten-batenanalyse van preventieve aanpassingen aan reach- en heftrucks

Kleine technische aanpassingen aan reach- en heftrucks om de veiligheid te verbeteren, kunnen een organisatie veel winst opleveren. Dat blijkt uit een kosten-batenanalyse van preventieve aanpassingen aan reach- en heftrucks in het logistieke bedrijf ODTH.

Veilig rijden met de heftruck

Heftrucks zijn erg krachtige en handige interne transportmiddelen voor het verplaatsen van goederen. Maar het rijden met de heftruck houdt ook de nodige risico's in. Jaarlijks gebeuren er vele ongevallen op het werk met heftrucks, waarvan sommige met zeer ernstige of dodelijke afloop. Het consequent opvolgen van preventiemaatregelen is noodzakelijk.

Wettelijke bepalingen voor heftrucks

Er zijn verscheidene wettelijke bepalingen van toepassing voor het werken met heftrucks. We zetten ze voor u op een rijtje en geven een handig overzicht in de samenvattende tabel.

Botsing met een heftruck

De heftruckchauffeur zag zijn collega niet aankomen...

Veiligheid van heftrucks: een onderzoek naar de doeltreffendheid van de veiligheidsgordel

De heftruck is een van de meest gebruikte transportmiddelen in de bedrijfswereld. Aangezien de ongevallen voor het grootste deel bestaan uit kantelingen van het voertuig, is de vraag naar het dragen van de veiligheidsgordel van wezenlijk belang. Canadese onderzoekers verdiepten zich in deze problematiek en in de doeltreffendheid van veiligheidssystemen voor heftrucks.