Beeldscherm

Experts waarschuwen voor digibesitas

We zijn steeds meer bezig met digitale media. Dat blijkt uit de jaarlijkse Digimeter van onderzoekscentrum iMinds bij 2.000 Vlamingen. Zo is 1 op de vier gezinnen gekoppeld aan het internet met vijf verschillende beeldschermen: televisie, laptop, desktop, tablet en smartphone. Steeds meer mensen kunnen echter niet om met die stroom aan informatie en stevenen af op de nieuwe welvaartsziekte digibesitas.

Apps Kantoorergonomie

Er bestaan heel wat apps op de markt die je meer bewust maken van het belang van een ergonomische kantoorinrichting. De apps vervangen in geen geval de verplichte risicoanalyse en het professioneel advies van een preventieadviseur, arbeidsgeneesheer of ergonoom. Ze kunnen wel helpen om het personeel bewust te maken van de risico’s van een kantoorjob.

Coworking- en flexwerkkantoren: “We creëren een plek waar je graag komt werken”

Steeds meer werknemers krijgen de kans om zogenaamd flexibel of plaatsonafhankelijk te werken. Op maandag naar het hoofdkantoor, op dinsdag thuis, woensdag in een regionale vestiging,… Coworkingspaces en flexwerkkantoren spelen handig in op deze trend en schieten als paddenstoelen uit de grond. Op welke manier dragen zij bij aan het welzijn van kantoorwerkers? PreventFocus bracht een bezoek aan drie spelers op de flexwerkmarkt.

Beeldschermwerk: gewijzigde procedures in 2016

Het KB van 24 april 2014, verschenen in het Staatsblad van 23 mei 2014, herziet onder andere bepaalde bepalingen van het KB beeldschermwerk (KB van 27 augustus 1993 betreffende het werken met beeldschermwerk, BS van 7 september 1993). De gezondheidsbeoordeling van de beeldschermwerknemers moet niet langer systematisch gebeuren. Deze bepalingen zijn in werking getreden op 1 januari 2016.

Nederlandse richtlijn voor ‘computerwerk’

Uit een Nederlands onderzoek blijkt dat bijna 80% van de werknemers minimaal één uur per dag beeldschermwerk uitvoert. Gemiddeld verricht de Nederlandse werknemer 3,8 uur per dag beeldschermwerk. De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) heeft een richtlijn met aanbevelingen voor deze werknemers opgesteld.

Quiz: Beeldschermwerker, heb je je werkpost goed ingericht ?

Hier volgt een korte quiz om je kennis te testen.

Impact van ergonomische maatregelen op kantoorwerkers

Onze economie heeft steeds meer nood aan kenniswerkers die het grootste deel van hun arbeidstijd op een bureaustoel voor een beeldscherm spenderen. Het is dan ook erg belangrijk dat een kantooromgeving aangepast wordt aan deze werknemers. Maar welke ergonomische maatregelen leveren de beste resultaten op?

Na muisarm nu ook tabletpols?

Een recent onderzoek van Microsoft en het Amerikaanse National Institute of Safety and Health (NIOSH) toont aan dat het gebruik van tabletcomputers resulteert in meer extreme polshoudingen dan de andere veelgebruikte computerapparatuur.

Het gebruik van beeldschermen in productie-omgevingen

Richtlijnen voor gezond en veilig werken met het beeldscherm zijn meestal gemaakt op maat van goed uitgeruste kantoren. Maar beeldschermen zijn ook in productieruimten terug te vinden, bijvoorbeeld voor het invoeren van gegevens en het opvolgen van processen. Uit onderzoek blijkt dat deze beeldschermwerkplekken lang niet allemaal voldoen aan de eisen inzake veiligheid en gezondheid op het werk. Ook bij het inrichten van deze werkplekken en het organiseren van het werk, is het van belang om ergonomische principes te respecteren.

Veroorzaken tabletcomputers MSA aan nek en schouders?

De tabletcomputers met touchscreen, waarvan de Ipad van Apple wellicht de bekendste is, zijn aan een fenomenale opmars bezig. In 2010 werden 'slechts' 17,6 miljoen tabletcomputers verkocht, in 2011 al drie keer zoveel. De tablets worden voor meer en meer toepassingen gebruikt en duiken steeds vaker op. Maar hoe zit het met het ergonomisch aspect? Levert het gebruik van een tablet en grotere kans op musculoskeletale aandoeningen (MSA) op dan PC's of laptops?