Drukvat

KB op de markt aanbieden van drukapparatuur

Op 18 juli 2016 verscheen in het Staatsblad het KB van 11 juli 2016 betreffende het op de markt aanbieden van drukapparatuur. Dit KB heeft het oude KB van 13 juni 1999 betreffende het op de markt brengen van drukapparatuur opgeheven.

Vijf richtlijnen ingetrokken

Vijf Europese richtlijnen ingetrokken zijn ingetrokken die intussen allemaal vervangen zijn door nieuwe richtlijnen. Het gaat om zogenaamde herschikkingen. De vijf richtlijnen regelen het op de markt brengen van producten zoals elektrisch materieel.