Bestuurderszetel

Hoe voorkom je de effecten van lichaamstrillingen?

Lichaamstrillingen komen vooral voor bij personen die actief zijn in de landbouw-, de bouw- en de transportsector.

Ergonomische werkposten voor buschauffeurs

Recent publiceerde de International Organization for Standardization (ISO) een nieuwe norm met ergonomische eisen voor de bestuurderspost van stadsbussen.

Blootstelling aan trillingen: een complexe aangelegenheid

Trillingen en hun mogelijke effect op het comfort en de gezondheid van de mens vormen stof voor een grote brok literatuur en een aanzienlijk aantal hypothesen.

Ivo Hostens van WTCM, kenniscentrum van de technologische industrie