proclamatie - preventAwards 2019 voor de beste eindwerken

preventAward

Op vrijdag 18 oktober 2019 reikte Prevent de getuigschriften uit aan de afgestudeerden van preventAcademy in het afgelopen jaar. Een van de hoogtepunten van de proclamatie was de uitreiking van de preventAward die het beste eindwerk in zijn categorie beloont. De categorieën zijn preventieadviseur niveau 1 en 2, milieucoördinator niveau A en B en veiligheidscoördinator. 

Vijf eindwerken werden bekroond:

“Zandstraalactiviteiten in IMEC”, promotor Luc Hons - Kathleen Verbraeken, preventieadviseur niveau 2


				

Het eindwerk onderzoekt de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die gepaard gaan bij de toepassing van zandstraaltechnieken bij het onderhoud en reiniging van specifieke toestellen.

Kathleen heeft de risico’s bij de al wat oudere techniek vanonder het stof gehaald en aanbevelingen geformuleerd om de gebruikers een gelijkwaardig beschermingsniveau te bieden als de overige collega’s in dit hoogtechnologiebedrijf.

De jury sprak lovend over de gestructureerde en exhaustieve aanpak van het thema, de verantwoorde keuzes van de risicoanalysetechnieken, de diepgang waarmee de problematiek wordt aangepakt en de onderbouwde conclusies.
De betrokken collega’s in de technieken zijn een heel dankbaar publiek.

De andere genomineerden in de categorie preventieadviseur niveau 2:

 • Dimitri Mels “Intern verkeer Werkterreinen provinciedomein Kessel-Lo”, promotor Wim Fabeck
 • Ilse Stevens, “Studie van de brandveiligheid in het Sint-Martinuscollege Overijse”, promotor Dieter Brants
 • Fiona Christiaens, “Nieuwe technische activiteit “3D-Printing” en de consequentie op brandveiligheid”, promotor Dieter Brants


“Integratie van OCMW’s in gemeenten – een aangepast preventiebeleid”, promotor Marc Vandeput Sylvia D’Hont, preventieadviseur niveau 1				

Het eindwerk onderzoekt de impact van het recente decreet lokaal bestuur op de gemeenschappelijke preventiedienst en geeft een aanzet tot een geïntegreerd welzijnsbeleid voor de lokale besturen.

De kracht van het eindwerk schuilt in de positieve benadering van het decretaal gegeven om acties te formuleren, gebaseerd op sterkte-analyses, betrokkenheid van alle partijen en het durven in vraag stellen van bestaande structuren en procedures.

Het eindwerk kent nog een overkoepelende titel: 1+1=3. Dit is ook een gepaste formule voor de persoon van Sylvia in de niveau 1 dinsdaggroep. Het effect van samenwerking is groter dan de som van de individuele inspanningen, de groep is hierin geslaagd, en dit is mee dank zij de bindende noot van Sylvia. De groep zorgde ook voor een blijvend contact met de collega die wegens ziekte helaas de opleiding moest onderbreken.

De andere genomineerden in de categorie preventieadviseur niveau 1:

 • Rutger Moons, “Het opstellen, implementeren en evalueren van een standaard operatie procedure mbt decontaminatie binnen een hulpverleningszone”, promotor Dieter Brants
 • Siegrid Fraussen, “Veiligheid op de werkvloer. Het verhogen van het veiligheidsbewustzijn bij Toyota”, promotor Rik Op de Beeck
 • Emmy De Graef, “Risicoanalyse blootstelling aan vluchtige organische stoffen bij de recyclage van complexe organische materialen ” promotor Steven Verpaele


“Road to Compliance van een afvalwaterlozing“, promotor Evert Vercauteren - Karl Gyssels, milieucoördinator niveau A


					

Het eindwerk is een oefening om de conformiteit na te streven mbt de lozingsnormen van het afvalwater van de Eastman site in Gent. De impact van de nieuwe Europese wetgeving is hierbij getoetst. In het eindwerk is ook gezocht naar de oorzaak van de ecotoxiciteit van het afvalwater en naar manieren om deze te verminderen.

Karl is er in geslaagd om een toch zeer complex onderwerp bevattelijk en duidelijk in kaart te brengen.
 Het werk getuigt van een duidelijk inzicht in de afvalwaterproblematiek van het bedrijf. Er is een grote technische input maar ook de juridische randvoorwaarden en de rol van Karl hierin als milieucoördinator komen aan bod. Het werk vormt een goede basis om de operationele zoektocht verder te zetten.

 

"De omgevingsvergunningsaanvraag en het omgevingsloket toegepast voor Umicore”, promotor Roland Nackaerts - Pieter Deraedt, milieucoördinator niveau B


				

Het eindwerk volgt het traject van het indienen van een omgevingsvergunningsaanvraag aan de hand van een specifieke case, nl de bouw van de nieuwe stockageboxen op een braakliggend terrein. Het behalen van de vergunning was een betrachting, maar nog meer het verschaffen van inzicht in de werking van het omgevingsloket en het bieden van een leidraad om in de toekomst de aanvragen gericht op te stellen.

De jury looft het eindwerk als een naslagwerk voor de Umicore medewerkers. Pieter heeft dit in een vlotte stijl geschreven, het leest als een goed boek, hetgeen toch wel opmerkelijk is gelet op het onderwerp. Pieter heeft de droge materie dan ook als een thriller weten te brengen, met blootlegging van administratieve en procedurele, maar ook regelgevende obstakels. Een duidelijk, helder en overzichtelijk verhaal.

De andere genomineerden in de categorie milieucoördinator niveau A & B:

 • Bart Vanderhoydonck, “Opzetten van een milieumanagementsysteem bij Vanderstraeten nv”, promotor Dirk Reynaert
 • Julie Defrancq, “Implementatie van het Global Environmental Health and Safety Management System bij PEPSICO”, promotor Yves Grognet

 

“Garagecomplex De Lijn: Nieuwbouw ondergrondse parking in Nieuwpoort" - Philippe Pollyn, veiligheidscoördinator
 


					

Het dossier handelt over de coördinatie van een parkeergarage met 2 ondergrondse verdiepingen langs de Kustlijn in Nieuwpoort.

De jury kende de prijs toe aan het dossier omwille van de volledigheid en correctheid waarmee de coördinatieinstrumenten werden opgesteld, de heldere toewijzing van de taken en de aandacht voor de details. Het dossier is vlot leesbaar en overzichtelijk.

Philippe heeft bewust de tijd genomen om zowel het examen grondig voor te bereiden als om het dossier op te stellen, het toont de leergierigheid en de gedrevenheid van Philippe die van dit opleidingsproject een erezaak gemaakt heeft. 

De andere genomineerden in de categorie veiligheidscoördinator:
 • Veerle De Graeve, “Bouw van een guesthouse met parking Parkstraat te Leuven”
 • Sam De Bruyn, “Coördinatiedossier Gent – Bargiekaai: bouw van 35 woningen”
 • Valéry Minet,”Démantèlement de la Cokerie de Marchienne et ses annexes”