preventAward voor de beste eindwerken

Op vrijdag 19 oktober 2018 reikte Prevent de getuigschriften uit aan de afgestudeerden van preventAcademy in het afgelopen jaar. Eén van de hoogtepunten van de proclamatie was de uitreiking van de PreventAward die het beste eindwerk in zijn categorie beloont. De categorieën zijn preventieadviseur niveau 1 en 2, milieucoördinator niveau A en B en veiligheidscoördinator. 

 

5 eindwerken werden bekroond:

Bepalen van het preventieniveau op niveau van de eenheden binnen LDPBW 05 van Defensie - De preventiemeter”, promotor Johan Lowette - Philip Theuns,Preventieadviseur Niveau 1

Het eindwerk beschrijft de verschillende stappen in de ontwikkeling van een methode om het preventieniveau te meten van drie eenheden die worden gesteund door de Lokale Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk 05 (LDPBW 05) van Defensie. Het resultaat is de preventiemeter, een instrument dat een ondersteuning is voor het preventiebeleid van de eenheden. 

 

De jury erkende dat het eindwerk een klassieke thesis overstijgt. Het is een omvangrijk – in aantal pagina’s als qua opzet - basiswerk dat in de praktijk zal worden gebruikt. De jury looft ook de methodologische aanpak, de structuur, de volledigheid, degelijkheid en diepgang van het werk. 

De andere genomineerden in de categorie:

 • Peter Mercken, “Opstarten van een beleid rond absenteïsme en re-integratie in logistieke omgeving” promotor Katrien Bruyninx
 • Pieter-Jan Vercruysse, “Optimalisatie van preventie binnen de 15de Wing Luchttransport met behulp van Lean management” promotor Marc Vandenput

Risicoanalyse van een praktijklokaal van de opleiding tot kapperpromotor Ingrid Caeyers - Laura De Smedt, Preventieadviseur Niveau 2

Het eindwerk beschrijft potentieel gevaarlijke situaties in een praktijklokaal in drie scholen waar leerlingen de opleiding tot kapper volgen. Hiertoe werd eenrisicoanalyse uitgevoerd aan de hand van de Sobane-strategie. De opsporingsstudie werd aangevuld met informatie uit de OIRA-tool voor kappers, om aldus een “opsporingsgids” te ontwikkelen die bruikbaar is voor alle opleidingscentra. 

 

 

De jury sprak lovend over de gestructureerde en doordachte aanpak die Laura hanteert in combinatie met een duidelijke voorstelling. De grootste kracht van dit eindwerk is de heldere wijze van schrijven en de eenvoud waarin alles aangebracht wordt. Het werk kan rechtstreeks ingezet worden in de praktijk en is ook duidelijk voor iedereen die niet dagelijks met preventie bezig is. 

De andere genomineerden in de categorie:

 • Stef Vanhaecht “Veiligheid in een medisch laboratorium – dienst toxicologie” promotor Karla Dinne
 • Wesley Remans, “Analyse van de risico’s die een interne chauffeur loopt tijdens het laden en lossen bij Antrago Transport & Distributie NV”, promotor Guido Vanhove

Windturbines, milieuhinder en MER– Belgische eenheid in verscheidenheid, promotor Bart Gille - Wim Driessens, Milieucoördinatie niveau A

Het eindwerk bespreekt een actueel thema, dat van de energievoorziening door windturbines door ENGIE Electrabel en meer bepaald de verschillende aanpak van het Vlaams en het Waals gewest hierbij. De verschillen hebben enerzijds te maken met de meer procedurele aspecten, de aanpak van de milieueffectenrapportage in het vergunningsproces; maar ook de reële impact van de verschillen op milieuaspecten zoals landschap, geluid, slagschaduw en biodiversiteit komen aan bod.

 

Wim brengt de verschillen in aanpak zeer duidelijk, gestructureerd en overzichtelijk en doet dit in een eigen verhaalstijl. Hij breekt een lans voor een grensoverschrijdende aanpak in de inzet op hernieuwbare energie en voor de bescherming van de natuur.

De andere genomineerden in de categorie:

 • An-Katrien Cuypers, “Wettelijke en functionele vereisten voor de oprichting van een L2 risicoklasse laboratorium”, promotor Carine De Block
 • Emilie Verstraeten, “Optimalisatie van het afvalbeleid op het ITG”, promotor Alain Konings
 • Jürgen Thomas, “Alignering met ISO 14001:2015 na opmerkingen audit”, promotor Kris Merckx

Optimalisatie waterhuishouding ANL Plastics, promotor Jan Dries - Patrick Nelissen, Milieucoördinatie niveau B

Het eindwerk is opgevat als een gids door het traject dat werd afgelegd bij ANL Plastics om te voldoen aan de bijzondere voorwaarden die werden opgelegd bij de toekenning van de vernieuwing van de milieuvergunning. 

De jury loofde de zeer praktische en direct inzetbare insteek van het eindwerk. Het is een mooi voorbeeld van een praktisch uitgewerkt thema, waterreductie, thema dat in de toekomst belangrijk wordt in Vlaanderen. Patrick diepte de probleemstellinggoed en helder uit aan de hand van twee concrete cases.

 

De andere genomineerde in de categorie:

 • Jaak Joris, “Het andere toilet, een stap naar blackwater vermindering”, promotor Jan Dries

Coördinatiedossier “Restauratie kasteel Ter Borcht Meulebeke" - Eveline Dierynck, Veiligheidscoördinatie

Het dossier handelt over de coördinatie van een niet alledaags coördinatieproject, m.n. de restauratie van de verblijfplaats van de Heer van Meulebeke, bekend als Ter Borcht of Ter Burgt.

De jury kende de prijs toe aan het dossier omwille van de mooie coherentie die het geheel vormde, de volledigheid en correctheid waarmee Eveline de coördinatie-instrumenten invulde en de zeer goede risicoanalyse die hieraan voorafging. Het dossier is vlot leesbaar en is zeer overzichtelijk, hetgeen bijzonder door de jury werd gewaardeerd. 

De andere genomineerden in de categorie:

 • Bart Vanherp, Aanpassingswerken aan opslaglokalen en aangrenzende transformatorlokalen”
 • Ruth Appeltans, “Ontsluiting van de universiteitshallen in Leuven”
 • Liliane Van Assche,”Bouwen van een studentenverblijf met 160 kamers”