Preventieadviseur Niveau 2 - September 2023

Deze opleiding is een vervolg op de multidisciplinaire basisvorming (120u). In de basisvorming werd het wie, wat, waarom, waar en waarmee van preventie besproken. De specialisatieopleiding behandelt meer gedetailleerd een aantal risicodomeinen  waarmee de preventieadviseur niveau 2 geconfronteerd wordt, zoals het werken met elektriciteit, gevaarlijke stoffen, bouwplaatsen, pesten op het werk, persoonlijke beschermingsmiddelen, ... Dit zijn slechts enkele onderwerpen die op het programma staan. De relevante wetgeving, de geschikte methoden voor risicoanalyse, de preventiemaatregelen, de actoren, de documentatie en het actieplan worden aan de hand van concrete voorbeelden besproken.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot de opleiding is

  • een getuigschrift van de multidisciplinaire basisvorming (120u) vereist.

EN

  • een diploma hoger secundair onderwijs of hogere secundaire leergangen
    OF 
  • een getuigschrift basisopleiding tot preventieadviseur (Niveau 3 - 40u) én een attest van 5 jaar nuttige en praktische ervaring afgeleverd door de werkgever.

De toelatingsvoorwaarden staan beschreven in boek II, titel 4 van de codex over het welzijn op het werk met betrekking tot de vorming van de preventieadviseur.
 

Praktisch

Deze opleiding start op dinsdag 12 september 2023, en wordt afgesloten met een eindwerkpresentatie in februari 2024.

De lessen gaan wekelijkse op dinsdag door, schoolvakanties en feestdagen uitgezonderd. De lesuren zijn van 9.00 tot 16.30 uur met een  middagpauze tussen 12.30 en 13.00 uur. 

De lessen gaan door in het bedrijvencentrum Hyphen-One te Leuven, Kolonel Begaultlaan 1A/51 (vijfde verdieping bij Prevent) op 10 min. wandelafstand van het station. De publieke parking Vaartkom ligt in de onmiddellijke omgeving.

Per academiejaar wordt deze opleiding 2 maal aangeboden: in februari en september.

Het documentatiemateriaal bij het lesprogramma wordt u bij elke les digitaal bezorgd.

 

Eindevaluatie

De eindevaluatie bestaat uit een theoretisch examen én een mondelinge verdediging van het eindwerk, in februari 2024. De examenjury bestaat uit minimum drie personen en is multidisciplinair opgesteld. Het verloop van de eindevaluatie wordt meermaals besproken met de deelnemers zodat de verwachtingen zeer helder zijn.

U ontvangt onmiddellijk een attest van slagen. Het officiële getuigschrift wordt uitgereikt op de feestelijke proclamatie in oktober 2024.

 

Reglementaire invullingen

Het volledige programma is conform de wettelijke bepalingen. De opleiding omvat de wettelijke 90 uren (13 dagen met 12 contactdagen) en sluit aan op de multidisciplinaire basisvorming voor preventieadviseurs .

 

Prijs

€ 1.850,00 (excl. 21% btw) met inbegrip van digitale cursusteksten, koffie en thee, eindevaluatie en feestelijke proclamatie.

Deelnemers genieten gedurende de opleiding van een PreventEssentials abonnement (waarde 745 €) - onbeperkt toegang tot www.prevent.be en de elektronische nieuwsbrief PreventMail - en het PreventLex abonnement (1.145 €) met online wetteksten mbt preventie.

Natuurlijke personen krijgen een reductie van 10% op de prijs. Kosteloos annuleren kan schriftelijk tot 1 week voor de start van de opleiding. De facturatie gebeurt door Prevent nv, Kolonel Begaultlaan 1A, 3012 Leuven - BTW BE 0845 552 265.

Als erkend opleidingsverstrekker aanvaardt preventAcademy de kmo-portefeuille (30% korting)(Registratienummer DV.O214764) en opleidingscheques als betaalmiddel. De opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof (eerder educatief verlof).

Inschrijven kan via de link onderaan.

Details opleiding
12/09/2023 - 09/01/2024
Cursus code: 
PA2-Di-2309
Cursus domein: 
multidisciplinair
Prijs alles inbegrepen: 
1.850€ (excl. 21% btw)
Academisch jaar: 
2023-2024
Organisatie: 
Prevent
Locatie: 
Leuven