Preventieadviseur Niveau 2 - Februari 2017

Deze specialisatiemodule is bestemd voor wie een getuigschrift preventieadviseur niveau 2 wil behalen: preventieadviseurs in een groep B-bedrijf of preventiemedewerkers in een groep A-bedrijf. De opleiding is doorspekt met praktische oefeningen en taken om de toekomstige preventieadviseur vertrouwd te maken met de diverse risico-analysemethoden.

Programma

Deze opleiding is een vervolg op de multidisciplinaire basisvorming (120u). In de basisvorming werd het wie, wat, waarom, waar en waarmee van preventie besproken. De specialisatieopleiding behandelt meer gedetailleerd een aantal thema's waarmee de preventieadviseur niveau 2 geconfronteerd wordt.

Thema's als werken met elektriciteit, werken met gevaarlijke stoffen, werken op bouwplaatsen, pesten op het werk, persoonlijke beschermingsmiddelen, ... zijn slechts enkele onderwerpen die op het programma staan.

De relevante wetgeving, de geschikte methoden voor risicoanalyse, welke maatregelen, wie is betrokken , welke documentatie en hoe opvolgen wordt aan de hand van concrete voorbeelden besproken.

De opleiding omvat een bezoek aan het Provinciaal Veiligheidsinstituut te Antwerpen. Een bedrijfs- of werfbezoek en de voorstelling en discussie van ieders eindwerkthema zorgen voor een bruikbare praktische opleiding.

 

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot de opleiding is

•  een getuigschrift van de multidisciplinaire basisvorming (120u) vereist

EN

•  een diploma hoger secundair onderwijs of hogere secundaire leergangen

Indien u niet beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs dient u een getuigschrift basisopleiding tot preventieadviseur (Niveau 3 - 40u) én een attest van 5 jaar nuttige en praktische ervaring (afgeleverd door de werkgever) te kunnen voorleggen.

De toelatingsvoorwaarden staan beschreven in het KB van 17 mei 2007 en het KB van 29 januari 2013.

 

Praktisch

Deze opleiding wordt tweemaal per jaar aangeboden met wekelijkse lesdag, schoolvakanties uitgezonderd.

Deze opleiding omvat min 90u en start op 20 februari 2017, de lessen gaan wekelijks door op maandag van 9.00 tot 16.30 uur tot juni 2017. De middagpauze valt tussen 12.30 en 13.00 uur. Broodjeslunch, water en warme dranken zijn inbegrepen in de prijs.

Het documentatiemateriaal bij het lesprogramma wordt u bij elke les digitaal bezorgd.

De lessen gaan door in Leuven, Kolonel Begaultlaan 1A/51 op 10 min. wandelafstand van het station. De Academy promoot het openbaar vervoer, maar er is parkeergelegenheid in de buurt.

 

Eindevaluatie

De eindevaluatie is voorzien in juni 2017. Men kan deelname aan eindevaluatie maximum uitstellen tot de examenperiode juni 2018.

De eindevaluatie bestaat uit een theoretisch examen én een mondelinge verdediging van het eindwerk. Het resultaat van de opdracht wordt procentueel opgenomen in de eindbeoordeling.

De examenjury bestaat uit minimum drie personen en is multidisciplinair opgesteld. Het verloop van de eindevaluatie wordt meermaals besproken met de deelnemers zodat de verwachtingen zeer helder zijn.

U ontvangt onmiddellijk een attest van slagen. Het officiële getuigschrift wordt uitgereikt op de feestelijke proclamatie in oktober.

 

Reglementaire invullingen

Het volledige programma is conform de wettelijke bepalingen. De opleiding omvat de wettelijke 90 uren (13 dagen met 12 contactdagen) en sluit aan op de multidisciplinaire basisvorming voor preventieadviseurs .

 

Prijs

1.550,00€ (excl. 21% BTW) met inbegrip van digitale cursusteksten, broodjeslunch, koffie en thee, eindevaluatie en feestelijke proclamatie.

Deelnemers genieten gedurende de opleiding van een PreventEssentials abonnement - onbeperkt toegang tot www.prevent.be en de elektronische nieuwsbrief PreventMail (waarde 620 €) - en het PreventLex abonnement met online wetteksten mbt preventie (waarde 1.045 €).

Natuurlijke personen krijgen een reductie van 10% op de prijs. Kosteloos annuleren kan enkel tot 1 week voor de start van de opleiding. De facturatie gebeurt door Prevent nv, Kolonel Begaultlaan 1A, 3012 Leuven - BTW BE 0845 552 265.

Als erkend opleidingsverstrekker aanvaardt Prevent Academy de KMO-portefeuille (Erkenningsnummer DV.O214764) en opleidingscheques als betaalmiddel. De opleiding komt in aanmerking voor educatief verlof.

Inschrijven kan via de link onderaan.

 

Details opleiding
20/02/2017 - 05/06/2017
Cursus code: 
PA2-Ma-1702
Cursus domein: 
Multidisciplinair
Prijs alles inbegrepen: 
1550,00€ (excl. 21% BTW)
Organisatie: 
Prevent
Locatie: 
Leuven