Preventieadviseur Niveau 1 - Februari 2017

De opleiding preventieadviseur niveau 1 is georganiseerd in thematische modules. Op die manier sluit de opleiding niveau 1 flexibel aan zowel op de noden van het terrein als op de eisen uit het KB over de vorming van preventieadviseurs. Deze specialisatiemodule richt zich tot wie een getuigschrift preventieadviseur niveau 1 wil behalen, zowel voor interne diensten als externe diensten. 
Situering

De specialisatiemodule niveau 1 wil de kennis en vaardigheden aanleveren aan preventieadviseurs in een groep A-bedrijf om een deskundig advies te leveren voor een degelijk preventiebeleid op het niveau van de organisatie, de werkpost en het individu. In de opleiding gaat de aandacht in hoofdzaak naar specifieke risicioanalysemethodes bruikbaar in het grotere bedrijf of de zwaardere industrie, specifieke risico's en gerichte managementsystemen. De opleiding is een vervolg op de multidisciplinaire basisvorming (120u).

De preventieadviseur niveau 2 die een upgrade wil maken naar het niveau 1 volgt eveneens deze opleiding.

Inhoud

Deze specialisatiemodule vereist een degelijke basiskennis van het preventiegebeuren, daarom moet minstens vooraf de multidisciplinaire basisopleiding (120u) of het getuigschrift niveau 2 behaald zijn (zie toelatingsvoorwaarden).

In de specialisatiemodule niveau 1 worden de welzijnsdomeinen verder uitgediept. Voor het domein van de arbeidsveiligheid betreft dit: brandveiligheid, explosiegevaar, machineveiligheid, elektrische veiligheid, risico’s bij transport,...enz. Een tweede deel omvat een praktische en diepgaande studie van de verschillende risicoanalysemethodes, evaluatie-technieken en preventiemaatregelen.

Verder focust deze opleiding zich op de organisatieontwikkeling in het preventiebeleid. De uitbouw van een dynamisch risicobeheersingssysteem en de opbouw en evaluatie van een zorgsysteem worden aangeleerd. De verschillende externe betrokken organisaties worden voorgesteld.

De opleiding is praktijkgericht. Elk thema wordt voorgesteld aan de hand van voorbeelden. Het uitwerken en presenteren van 3 groepsopdrachten (Kosten Baten, Risicoanalyse en Zorgsystemen) zorgt voor een intensief praktijkgericht leertraject. De voorbereidingstijd van de opdrachten is grotendeels binnen de opleidingsuren voorzien.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot de opleiding is

  • een getuigschrift van de multidisciplinaire basisvorming (120u) vereist

EN

  • getuigschrift van master of academische bachelor (wie een professionele bachelor bezit dient ook een CV met relevante werkervaring in) of een getuigschrift van preventieadviseur niveau 2 mét 5 jaar relevante ervaring binnen welzijn op het werk.

De toelatingsvoorwaarden staan beschreven in het KB van 17 mei 2007 en het KB van 29 januari 2013.

* Het getuigschrift MVK (Middelbare veiligheidskunde - Nederland) geeft deels vrijstelling tot het volgen van de multidisciplinaire basisvorming of de specialisatiemodule tot preventieadviseur niveau 2. De kennis van de Belgische welzijnswetgeving is echter een toelatingsvoorwaarde voor de specialisatie niveau1. Om dit tekort aan te vullen kan een schakelprogramma gevolgd worden. Neem hiervoor contact op met de coördinator.

Praktisch

Deze opleiding omvat 280 uur en start op 20 februari 2017, de lessen gaan wekelijks door op maandag van 9.00 tot 16.30 uur tot mei 2018. De middagpauze valt tussen 12.30 en 13.00 uur. Broodjeslunch, water en warme dranken zijn inbegrepen in de prijs. Tijdens de schoolvakanties is er geen les.
 
Het documentatiemateriaal bij het lesprogramma wordt u bij elke les digitaal bezorgd.
 
De lessen gaan door in Leuven, Kolonel Begaultlaan 1A/51 op 10 min. wandelafstand van het station. De Academy promoot het openbaar vervoer, maar is er parkeergelegenheid in de buurt.

Eindevaluatie

De eindevaluatie is voorzien voor juni 2018. Men kan deelname aan de eindevaluatie maximum uitstellen tot de examenperiode juni 2019 (1 jaar). De eindevaluatie bestaat uit een theoretisch examen én een mondelinge verdediging van het eindwerk. Het resultaat van de opdracht wordt procentueel opgenomen in de eindbeoordeling.
 
De examenjury bestaat uit minimum drie personen en is multidisciplinair samengesteld. Het verloop van de eindevaluatie wordt meermaals besproken met de deelnemers zodat de verwachtingen zeer helder zijn.
 
U ontvangt onmiddellijk een attest van slagen. Het officiële getuigschrift wordt uitgereikt op de feestelijke proclamatie.

Reglementaire invullingen

Het volledige programma is conform de wettelijke bepalingen. De opleiding omvat de wettelijke 280 uren (40 dagen met 34 contactdagen) en sluit aan op de multidisciplinaire basisvorming.

Prijs

3.950,00 € (excl. 21% BTW) met inbegrip van digitale cursusteksten, broodjeslunch, koffie en thee, eindevaluatie en feestelijke proclamatie.
 

Deelnemers genieten gedurende de opleiding van een PreventEssentials abonnement - onbeperkt toegang tot www.prevent.be en de elektronische nieuwsbrief PreventMail (waarde 620 €) - en het PreventLex abonnement met online wetteksten mbt preventie (waarde 1.045 €). 

Natuurlijke personen krijgen een reductie van 10% op de prijs. Kosteloos annuleren kan tot 1 week voor de start van de opleiding. De facturatie gebeurt door Prevent nv, Kolonel Begaultlaan 1A, 3012 Leuven - BTW BE 0845 552 265.

Als erkend opleidingsverstrekker aanvaardt Prevent-Academy de KMO-portefeuille (Erkenningsnummer DV.O214764) en opleidingscheques als betaalmiddel. De opleiding komt in aanmerking voor educatief verlof.
 
Inschrijven kan via de link onderaan.
 
Details opleiding
20/02/2017 - 21/05/2018
Cursus code: 
PA1-Ma-1702
Cursus domein: 
Multidisciplinair
Prijs alles inbegrepen: 
3.950 € (excl. BTW)
Organisatie: 
Prevent
Locatie: 
Leuven