Opleiding Middelbare Ergonomie (MVK) - Start 6 januari 2023

Nederland kent de wettelijke functie van preventiemedewerker en elke werkgever is verplicht een preventiemedewerker aan te stellen.  Dit is vastgelegd in de Arbowet, artikel 13. Hierin staat dat elke werkgever verplicht is zich bij te laten staan door een of meer deskundige medewerkers al of niet ondersteund door externe deskundigen.    Wij snappen dat het soms niet makkelijk is om een keuzen te maken uit de diverse opleidingen. Prevent kiest daarom voor een modulaire structuur met een gemeenschappelijke basismodule voor alle opleidingen.    Dit is de module Basisvorming Veiligheid & Gezondheid. Na deze module van 6 lesdagen beslist de kandidaat definitief om ofwel op basis van de theorietoets en de afrondende praktijk opdracht uit te stromen als Basis Veiligheidskundige of door te gaan met een van de andere opleidingen: •       Middelbare Veiligheidskunde (14 lesdagen) •       Middelbare Ergonomie (14 lesdagen) of •       Hogere Veiligheidskunde (40 lesdagen)

 

U heeft interesse in Middelbare Ergonomie?

De opleiding Middelbare Ergonomie is een praktijkgerichte opleiding die de nadruk legt op de onmiddellijke bruikbaarheid en toepassing in de bedrijfssituatie. Na de opleiding zal de deelnemer in staat zijn om egonomiegerelateerde problemen te herkennen, te meten en te evalueren, verbeteringsmaatregelen te formuleren en eventueel een aanzet te geven voor verder onderzoek. 
 

Inhoud

Na een inleidende module over de professionele vaardigheden komen volgende thema’s aan bod: 

•       subjectieve werkbeleving;

•       fysieke belasting;

•       cognitieve ergonomie;

•       werkplekinrichting en antropometrie;

•       kantoorergonomie;

•       praktijkbezoek en -metingen.
 

Toetsing

De toetsing van de kennis en vaardigheden gebeurt doorlopend tijdens de opleiding door middel van:

·       3 studie-opdrachten over de verschillende thema’s 

·       Een schriftelijk examen

·       Eenfstudeeropdracht met een presentatie en verdediging voor een jury.

Na een succesvolle afronding van de opleiding wordt het getuigschrift van Middelbare Ergonomie uitgereikt tijdens een officiële proclamatie.


Werkvormen

De lessen worden interactief behandeld, met inbreng van de praktijk en de ervaring van de groep. Door overleg en toetsing maken de deelnemers zich eigen aan de materie. In deze opleiding krijgt u geen saaie powerpoint presentaties en geen éénrichtingsverkeer, maar wel boeiende lesmomenten in een dynamische omgeving en aangename sfeer.  

Om de werk- en leerlast zo goed mogelijk in balans te houden worden de lessen tweewekelijks live op locatie gegeven. In de basismodule is er in de tussenliggende week is er op dinsdagavond een online overleg gepland voor het stellen van eventuele vragen of de voortgang van opdrachten te bespreken. In de vervolgopleiding middelbare ergonomie is er een lesmoment op dinsdagavond gepland. 
 

Docenten

De docenten zijn allen deskundig in theorie en praktijk in de door hen te doceren vakken. De cursusleider assisteert de docenten bij de interactieve lessen. 
 

Toelatingsvoorwaarden

Voor de opleiding Middelbare Ergonomie geldt als ingangseis dat de kandidaat aantoonbaar beschikt over minimaal MBO- 4 niveau. Het is daarbij ook mogelijk om in te stromen met een diploma Basis Veiligheidskunde. In dat geval krijgt de cursist een vrijstelling voor de module Basisvorming Veiligheid & Gezondheid.


Praktisch

De lessen van de module Basisvorming Veiligheid & Gezondheid starten op vrijdag 6 januari 2023. De vervolgopleiding Middelbare Ergonomie start aansluitend op 20 april 2023. De presentatie van de afstudeeropdracht is gepland op 14 juli 2023.

De opleiding telt 14 lesdagen. Voor de basismodule gaan de lessen tweewekelijks door op vrijdag van 8u00 tot 16u30 ter plaatse in Dordrecht en om de week is er ook een online afstemming op dinsdagavond van 19u00 tot 22u30. 

Vanaf de module ergonomie wordt er lesgegeven in een mix van online onderricht en fysieke lessen. Deze fysieke lessen worden tweewekelijks op vrijdag en zaterdag gegeven van 8u00 tot 16u30. De online lessen gaan wekelijks door op dinsdagavond van 19u00 tot 22u30.

De lessen op locatie gaan door op het adres Heliotrroopring 1100 in 3316 KG Dordrecht. 


Prijs 

De opleiding kost EUR 4.490,- (exclusief btw) met inbegrip van bijhorend studiemateriaal, toegang tot de Prevent-kennisbank, bedrijfsbezoeken, koffie en thee, en een feestelijke proclamatie ter afsluiting van de opleiding. Dit bedrag is exclusief de kosten voor de examinering à EUR 500,- (exclusief btw).

Meer informatie over de komende opleidingen vindt u in onze opleidingskalender.

Details opleiding
06/01/2023 - 14/07/2023
Cursus code: 
MErgo-2301
Cursus domein: 
Multidisciplinair
Prijs alles inbegrepen: 
€4.490 + €500 examinering (exclusief btw)
Academisch jaar: 
2023 - 2024
Organisatie: 
Prevent
Locatie: 
Dordrecht en online