Opleiding Hogere Veiligheidskunde (HVK) - start 30 september 2022

De opleiding stelt de deelnemers in staat om op organisatorisch en managementniveau de risico’s te beheersen. Na deze opleiding beschikken de deelnemers over de benodigde kennis en competenties om bedrijven en instellingen te adviseren over preventie en veiligheid. De opleiding is officieel opgenomen in de lijst van erkende opleidingen van Hobéon SKO.  

Opzet en werkwijze

Prevent richt de lessen zodanig in dat de leerdoelen, lesactiviteiten en de toetsing op elkaar zijn afgestemd. Om het leerproces te optimaliseren, werkt Prevent met verschillende werkvormen zoals presentaties met interactieve groepsgesprekken, zelfstandige individuele en groepsopdrachten en bedrijfsbezoeken.

De opleiding is zo praktisch mogelijk opgezet door de keuze van deskundige docenten in het vakgebied en door een praktijkgerichte insteek met tal van voorbeelden. De deelnemers reflecteren op deze voorbeelden vanuit hun eigen achtergrond en praktijk. De keuze voor deze interactieve werkwijze vereist een actieve deelname van de deelnemers en in een aantal gevallen ook voorbereidende werkzaamheden.
 

Docenten

De docenten zijn deskundig in theorie en praktijk in de door hen te doceren vakken. De cursusleider assisteert de docenten bij de interactieve lessen. 
 

Programma

Het programma combineert de wetenschappelijk onderbouwde kennis (het waarom) met het praktische inzicht in de bedrijfssituatie en de daartoe benodigde vaardigheden (het wie, wat, wanneer en waarmee). De opleiding heeft een modulaire structuur. Deelnemers kunnen instromen in een module naar keuze om zo op hun eigen tempo het traject af te werken. Het is ook mogelijk om elke module afzonderlijk te volgen.

Toetsing

Na elke module
  • Portfolio-opdrachten in het kader van de thema’s (individueel of groepsgewijs); 
  • Mondelinge kennis- en inzichtsvragen (casus);
Eindevaluatie
  • Een afstudeerwerk waarin de kandidaat de kennis, inzichten en vaardigheden integreert;
  • Een assessment waarin de kandidaat het eindwerk verdedigt en vragen beantwoordt.

Toelatingsvoorwaarden

Als vooropleiding is een afgeronde beroepsopleiding op MBO 4-, HBO- of universitair niveau met diploma vereist. Deze eis is conform de eis die NVVK stelt aan de inschrijving in het beroepsregister van veiligheidskundigen. Cursisten die nog niet over een MVK-diploma beschikken, dienen een extra basismodule (basisvorming veiligheid, gezondheid en welzijn) te volgen.

Praktisch

De lessen starten op 30 september 2022, de presentatie van de afstudeeropdracht is gepland op 7 juli 2023.

De opleiding telt 35 lesdagen, tweewekelijks op vrijdag en zaterdag van 9u00 tot 17u ter plaatse in Dordrecht en op dinsdagavond van 19u00 tot 22u30 maar dan online via Zoom of Teams. Door deze combinatie van lesdagen wordt de doorlooptijd van het traject aanzienlijk ingekort zodat de opleiding al voor de zomer kan worden afgerond met de presentatie van het eindwerk. Tijdens de schoolvakanties en op feestdagen is er geen les.

Voor cursisten die niet in het bezit zijn van een MVK-diploma wordt er voor de start van de opleiding een extra module van 5 dagen (basisvorming) georganiseerd.

De lessen op locatie gaan door op het adres Heliotrroopring 1100 in 3316 KG Dordrecht. 

Prijs 

De opleiding kost EUR 9.990,- (exclusief btw) met inbegrip van bijhorend studiemateriaal, toegang tot de Prevent-kennisbank, bedrijfsbezoeken, koffie en thee, en een feestelijke proclamatie ter afsluiting van de opleiding. Dit bedrag is exclusief de kosten voor de examinering à EUR 990,- (exclusief btw).

De extra module arbeidsveiligheid kost EUR 1.690,- (exclusief btw).

Het volgen van aparte modules is mogelijk, contacteer hiervoor academy [at] prevent [dot] be om samen de opties te bekijken.

Meer informatie over de komende opleidingen vindt u in onze opleidingskalender.

Details opleiding
30/09/2022 - 07/07/2023
Cursus code: 
HVK-2209
Cursus domein: 
Multidisciplinair
Prijs alles inbegrepen: 
€9.990 + €990 examinering (exclusief btw)
Organisatie: 
Prevent
Locatie: 
Dordrecht en online