Opleiding Hogere Veiligheidskunde (HVK)

Op 30 januari 2021 start Prevent een nieuwe opleidingssessie Hogere Veiligheidskunde (HVK) in Dordrecht. De opleiding stelt de deelnemers in staat om op organisatorisch en managementniveau de risico’s te beheersen. Na deze opleiding beschikken de deelnemers over de benodigde kennis en competenties om bedrijven en instellingen te adviseren over preventie en veiligheid.

Opzet en werkwijze

Prevent richt de lessen zodanig in dat de leerdoelen, lesactiviteiten en de toetsing op elkaar zijn afgestemd. Om het leerproces te optimaliseren werkt Prevent met verschillende werkvormen zoals presentaties met interactieve groepsgesprekken, zelfstandige individuele en –groepsopdrachten en bedrijfsbezoeken.

De opleiding is zo praktisch mogelijk opgezet door de keuze van deskundige docenten in het vakgebied en door een praktijkgerichte insteek met tal van voorbeelden. De deelnemers reflecteren op deze voorbeelden vanuit hun eigen achtergrond en praktijk. De keuze voor deze interactieve werkwijze vereist een actieve deelname van de deelnemers en in een aantal gevallen ook voorbereidende werkzaamheden.
 

Docenten

De docenten zijn deskundig in theorie en praktijk in de door hen te doceren vakken. De cursusleider assisteert de docenten bij de interactieve lessen. 
 

Programma

Het programma combineert de wetenschappelijk onderbouwde kennis (het waarom) met het praktische inzicht in de bedrijfssituatie en de daartoe benodigde vaardigheden (het wie, wat, wanneer en waarmee). De opleiding heeft een modulaire structuur. Deelnemers kunnen instromen in een module naar keuze om zo op hun eigen tempo het traject af te werken. Het is ook mogelijk om elke module afzonderlijk te volgen.

Toetsing

Na elke module
  • Portfolio-opdrachten in het kader van de thema’s (individueel of groepsgewijs);
  • Mondelinge kennis- en inzichtvragen (casus);
Eindevaluatie
  • Een afstudeerwerk waarin de kandidaat de kennis, inzichten en vaardigheden integreert;
  • Een assessment waarin de kandidaat het eindwerk verdedigt en vragen beantwoordt.

Toelatingsvoorwaarden

Als vooropleiding is een afgeronde beroepsopleiding op MBO 4-, HBO- of universitair niveau met diploma vereist. Deze eis is conform de eis die NVVK stelt aan de inschrijving in het beroepsregister van veiligheidskundigen. Cursisten die nog niet over een MVK-diploma beschikken, dienen een extra module (arbeidsveiligheid) te volgen.

Praktisch

De opleiding start op 30 januari 2021 en telt 35 lesdagen, tweewekelijks op vrijdag en zaterdag van 08u00 - 16u30 uur. Tijdens de schoolvakanties en op feestdagen is er geen les.

Voor cursisten die niet in het bezit zijn van een MVK-diploma wordt er vanaf 4 december 2020 een extra module van 5 dagen (arbeidsveiligheid) georganiseerd.

Omwille van Covid-19 worden de lessen momenteel online gegeven. Wanneer de maatregelen versoepelen, zullen we zo snel mogelijk terug overschakelen op blended lessen (zowel op locatie als online).

De leslocatie is het bedrijvencentrum van EGM, Wilgenbos 20, 3311 JX Dordrecht. Dit is eenvoudig bereikbaar vanaf de snelweg met gratis parkeergelegenheid in de buurt. Het NS-station Dordrecht ligt op ongeveer 1 km afstand van de leslocatie.

 

Prijs

De opleiding kost EUR 9.990,- (exclusief btw) met inbegrip van bijhorend studiemateriaal, bedrijfsbezoeken, koffie en thee en een feestelijke proclamatie ter afsluiting van de opleiding. Dit bedrag is exclusief de kosten voor de examinering à EUR 990,- (exclusief btw).

De extra module arbeidsveiligheid kost EUR 1.690,- (exclusief btw).

Details opleiding
26/02/2021 - 11/12/2021
Cursus code: 
HVK-2101
Cursus domein: 
Multidisciplinair
Prijs alles inbegrepen: 
9.990 € (excl BTW)
Organisatie: 
Prevent
Locatie: 
Dordrecht