Onderzoek van ernstige arbeidsongevallen en bijna-ongevallen: praktijkgerichte workshop

Praktijkgerichte en interactieve workshop waarin de deelnemers aan de hand van een ongevalscasus inzicht krijgen in de stappen in de ongevalsanalyse: feiten verzamelen, oorzaken analyseren, maatregelen formuleren en acties voorstellen, rapportering en communicatie. 

De workshop reikt de elementen aan die de deelnemers in staat stellen om een onderzoeksteam te leiden of te ondersteunen bij de analyse van een arbeidsongeval.
 

Doelpubliek
 

Preventieadviseurs, veiligheidscoördinatoren, leidinggevenden, vertrouwenspersonen, comitéleden, ...
 

Opzet
 

De workshop werkt rond een concrete (fictieve) ongevalscase die de deelnemers stap voor stap in groep oplossen. Elk van de stappen wordt ingeleid en begeleid door de docent, die plenair de voorgestelde aanpak en oplossingen bespreekt en aanvult.

In de zoektocht naar de oorzaken is de ongevalsanalyse via de feitenboom een middel om kritisch door te graven naar multicausaliteit en naar grondoorzaken (organisatie, gedrag, ...). De stap die hieraan voorafgaat verdient al de nodige vaardigheden om de juiste feiten te verzamelen, te ordenen en om correct om te gaan met hypotheses en oordelen.

Na de analyse volgt het zoeken naar haalbare en effectieve maatregelen en efficiënte acties en het overtuigen van directie, leidinggevenden en comité. Er wordt veel belang gehecht aan correcte interviewtechnieken en het coachen van een onderzoeksteam. 

Er wordt aan de slag gegaan met een model van omstandig verslag, dat de deelnemers meekrijgen aan het einde van de dag.

Ook wordt ingezoomd op twee belangrijke problematieken:

- de complexe situatie van ongevallen met meerdere betrokken partijen (opdrachtgever en contractanten);
- incidenten en ongevallen van psychosociale aard zoals pesten, geweld of zelfdoding, waarbij het heel moeilijk is om doeltreffende acties te implementeren. 
 

Coach
 

Guy Debleeckere, docent ongevalsanalyse bij preventAcademy, begeleidt de workshop.
 

Attest
 

U ontvangt een attest van bijscholing.
 

Praktisch
 

Datum: maandag 18 maart 2019

Duur: 9u-16u30

Plaats: Prevent, Kolonel Begaultlaan 1A/5e verdieping, 3012 Leuven

Prijs: 350€ (excl. BTW) inclusief broodjeslunch, koffiepauzes en documentatie.
 

Facturatie
 

De facturatie gebeurt door Prevent nv, Kolonel Begaultlaan 1A, 3012 Leuven - BTW BE 0845 552 265. U ontvangt na inschrijving een factuur.

Kosteloos annuleren kan enkel tot één week voor de start van de opleiding.

Als erkend opleidingsverstrekker aanvaardt Prevent de KMO-portefeuille (Erkenningsnummer DV.O214764) en opleidingscheques als betaalmiddel.

U kan zich via onderstaande link inschrijven.

Details opleiding
18/03/2019
Cursus code: 
BS PA 180319
Cursus domein: 
Multidisciplinair
Prijs alles inbegrepen: 
350 € (excl 21% BTW)
Organisatie: 
Prevent
Locatie: 
Leuven