Module tot veiligheidscoördinator voor preventieadviseurs - April 2018

De preventieadviseur die ook de functie van veiligheidscoördinator wil uitoefenen volgt bij voorkeur deze 4 daagse module.

Situering

Bij bouwwerken gebeuren veel ongevallen. Het K.B. van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen omschrijft een aantal preventieve maatregelen waarbij de veiligheidscoördinator een centrale rol speelt. Eén van de voorwaarden voor de uitoefening van de functie van veiligheidscoördinator betreft de aanvullende vorming. De wetgever voorziet verschillende mogelijkheden. Men kan een opleiding volgen en deelnemen aan de eindevaluatie of mits zelfstudie het specifieke examen afleggen. Wie reeds preventieadviseur is kan de specifieke module van 4 dagen volgen. Prevent-Academy voorziet alle vier opties.

Deze 4-daagse opleiding wil de preventieadviseur de informatie aanreiken die noodzakelijk is om de veiligheidscoördinatie op een bouwplaats te kunnen uitvoeren.

De veiligheidscoördinator dient tevens een specifieke bijscholing van minimum 5 uur per jaar of 15 uur per 3 jaar te volgen. Prevent-Academy biedt navorming specifiek voor veiligheidscoördinatie aan. U vindt dit bij 'studiedagen'.

Toelatingsvoorwaarden

Kandidaten dienen het diploma van preventieadviseur niveau 1 of 2 behaald te hebben. Dit diploma bepaalt of de veiligheidscoördinator die de module met succes afrondt, coördinatiewerken kan aanvatten als veiligheidscoördinator niveau A of B. Preventieadviseurs niveau 1 kunnen werken aanvatten als veiligheidscoördinator niveau A, preventieadviseurs niveau 2 kunnen werken als veiligheidscoördinator niveau B.

Praktische schikkingen

De module omvat 4 lesdagen op woensdag: 25/4/2018, 2/5/2018, 9/5/2018 en 23/5/2018.
Een lesdag loopt van 9 tot 17.30 uur.
De middagpauze loopt van 12.45 tot 13.15 uur. Warme dranken of water zijn gratis te verkrijgen.
De lessen gaan door in Leuven, Kolonel Begaultlaan 1A, op 10 minuten wandelafstand van het station Leuven. De Academy promoot het openbaar vervoer.

Programma

Het programma is samengesteld opdat de cursist na het beëindigen van de opleiding voldoet aan de gestelde eindtermen volgens art. 58 van het KB van 25 januari 2001.
Deze eindtermen hebben betrekking op:

  • het kunnen uitvoeren van een veiligheids- en gezondheidsbeleid op bouwplaatsen
  • het kunnen uitvoeren en toepassen van analyses van arbeidssituaties op de bouwplaats.
  • het kunnen volgen van de evolutie van installaties gedurende hun aanwezigheid op de bouwplaats.
  • het kunnen beheren van het geheel van de risico's op de bouwplaats.
  • het kunnen motiveren en vormen van de andere tussenkomende partijen inzake veiligheid en gezondheid.

 
Eindevaluatie

U verdedigt een zelf gekozen coördinatieontwerp voor een examenjury van deskundigen. Het tijdstip van eindevaluatie is niet wettelijk bepaald en is voorzien in juni 2018.
Het getuigschrift wordt uitgereikt op de feestelijke proclamatie in oktober 2018, u ontvangt onmiddellijk een voorlopig getuigschrift na slagen.

Reglementaire invullingen

De module voor preventieadviseurs omvat 4 contactdagen (32u) + het uitwerken van een coordinatiedossier. 

Prijs en Facturatie

950,00 € (excl. BTW) met inbegrip van digitale cursusteksten, koffiepauze en eindevaluatie
De facturatie gebeurt door Prevent nv, Kolonel Begaultlaan 1A, 3012 Leuven - BTW BE 0845 552 265.
Kosteloos annuleren kan enkel tot 1 week voor de start van de opleiding.
Als erkend opleidingsverstrekker aanvaardt Prevent-Academy de kmo-portefeuille (Erkenningsnummer DV.O214764) en opleidingscheques als betaalmiddel.

Inschrijven kan via de link onderaan.

 
Details opleiding
25/04/2018 - 23/05/2018
Cursus code: 
TMBMPR-Wo-1804
Cursus domein: 
Veiligheidscoördinatie
Prijs alles inbegrepen: 
950 € (excl 21% btw)
Organisatie: 
Prevent
Locatie: 
Leuven