LiveStreaming cursus - ISO 45001 als V&G management- en auditsysteem: een intro - 24 april

Met de coronadreiging werken 3 op 4 werknemers van thuis uit. Dit lukt op een aardige manier, dank zij de communicatietechnologie die ons met elkaar verbindt. We kunnen nog steeds overleggen en vergaderen, maar ook opleiden en trainen. Dit moment is juist heel erg geschikt om competenties en vaardigheden te versterken.   Prevent biedt een reeks live streaming cursussen aan die hierop inspelen.    

 

Context

De internationaal bekende norm OHSAS 18001 voor V&G beheerssystemen vervalt in 2021; dan wordt haar opvolger ISO 45001 van kracht. Tijd dus voor OHSAS aanhangers om over te stappen indien zij een hernieuwde certificatie beogen, of voor minder bekenden om die nieuwe norm te ontdekken.
Hoe begin je daar nu aan, een V&G beheerssysteem opzetten en naar een (eventuele, overigens niet verplichte) certificatie overgaan?

Ook voor zij die al vertrouwd zijn met OHSAS 18001 brengt ISO 45001 een aantal opvallende nieuwigheden zoals:

 • Vertrekken van risico’s én kansen vanuit de interne en externe context;
 • Inzicht in, en consultatie van noden en verwachtingen van werknemers en belangengroepen;
 • Engagement van de hiërarchische lijn;
 • Onderscheid tussen strategische en operationele risicoanalyses.
 • Bovendien is de structuur van de norm nu geheel in lijn met deze van andere normen voor beheerssystemen, waaronder ISO 9001 en ISO 14001; dat vereenvoudigt de constructie van een gemeenschappelijk kwaliteitssysteem.

Doelgroep en voorkennis

 • Doelgroep: preventieadviseurs niveau 1 & 2, veiligheidskundigen HKV / MKV, milieucoördinatoren, HR managers, bedrijfsleiders, …
 • Voorkennis: een minimale kennis van VGM beheerssystemen is aangewezen. 

Doelstelling, te verwerven kennis en vaardigheden

 • Deze cursus wil je wegwijs maken in de structuur van de norm, haar specifieke vereisten, haar voordelen en ook valkuilen.
 • In de tweede module kennis maken de deelnemers kennis met de basisvereisten van interne audits conform ISO 45001.
 • Uiteraard is deze cursus een inleiding en mag je niet verwachten nadien een gerodeerd intern auditor te zijn.

Programma

• Module 1: ISO 45001 als V&G beheerssysteem

 • Doel en toepassingsgebied van ISO 45001
 • Waarom ISO 45001? Voordelen en beperkingen
 • Basisstructuur van ISO 45001; high level structure
 • Nieuwe sleutelelementen in ISO 45001

• Module 2: Interne audits conform ISO 45001:

 • Doel, input, inhoud en output van interne audits
 • Het auditprogramma
 • Een checklist conform ISO 45001 gebruiken
 • Kwaliteitseisen aan de audit en de auditoren

Methode en cursusmateriaal

 • Interactieve presentatie: becommentarieerde PowerPoint met chatsessie.
 • Vooraf bekom je een case study (een kort verslag van een virtuele interne audit, plus de basisstructuur van de norm); we vragen je om vóór de live streaming na te gaan met welke delen in ISO 45001 de bevindingen overeenkomen. Gewoon om de norm ludiek te ontdekken.
 • Naast de PowerPoint, wordt aan de deelnemers een interne audit checklist met scoretool in Excel bezorgd; daarmee kan je nagaan in hoeverre je organisatie klaar is voor de norm.
 • De deelnemers worden verzocht om tijdens de live streaming vragen te stellen. Op een vraag die niet kan worden beantwoord, wordt nadien gereageerd.

Attest bijscholing

 • De deelnemers krijgen een attest van gevolgde bijscholing.

Docent

 • Guy Debleeckere, Preventieadviseur Niveau 1
 • Docent Prevent Academy
 • Senior expert Tractebel / Syngenia

Praktische informatie

 • Datum: 24 april, van 9u tot 12u.
 • 2 modules, totaal 2 uur met 1 pauze van 10 minuten.
 • Prijs: 190 euro (excl btw). De facturatie gebeurt door Prevent nv, Kolonel Begaultlaan 1A, 3012 Leuven - BTW BE 0845 552 265. Als erkend opleidingsverstrekker aanvaardt Prevent-Academy de kmo-portefeuille (Registratienummer DV.O214764) en opleidingscheques als betaalmiddel.
 • Deelnemers krijgen de nodige informatie om zich online aan te melden voor de start van de cursus.

Inschrijven kan via de link onderaan. 

Details opleiding
24/04/2020
Cursus code: 
LiveStreaming ISO 45001
Cursus domein: 
Multidisciplinair
Prijs alles inbegrepen: 
190 euro (excl BTW)
Organisatie: 
Prevent
Locatie: 
Online